Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Geografi år 4, Sveriges landskap.

Skapad 2020-06-10 15:39 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering i geografi för år 4. Sveriges landskap.
Grundskola 4 Geografi Svenska
Vi kommer att arbeta med Sveriges landskap i både geografi och svenska.

Innehåll

Mål 1: Att lära oss om Sveriges landskap.

Vilket innebär:
Jag vet vilka landskap det finns i Sverige.
Jag vet var landskapen ligger.
Jag kan några av landskapets orter, berg och vattendrag.
Jag kan berätta fakta om landskapet.

Vi ska använda följande innehåll:
Vi tittar på kartor både i böcker och digitalt.
Vi läser faktatexter om landskapen och svarar på frågor.
Vi tittar på landskapsfilmer.
Vi läser Pojken och Tigern varje vecka.
Vi använder oss av digitala läromedel och datorer.
Vi gör enskilda arbeten och grupparbeten.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven deltar aktivt i diskussionerna och använder geografiska begrepp.
Att eleven visar kunskap om vilka landskap som finns i Sverige och var de ligger i förhållande till varandra.
Att eleven visar både muntligt och skriftligt fakta om landskapen och kan redogöra för några av ett landskaps orter, berg och vattendrag.

Mål 2: Att lära oss läsa en karta och förstå ord och symboler.

Vilket innebär:
Jag vet hur en karta ser ut.
Jag kan de vanligaste färgerna, tecken och symbolerna på en karta.
Jag känner till begrepp och utökar mitt ordförråd för att kunna prata om geografi.

Vi ska använda följande innehåll:
Vi tittar på kartor både i böcker och digitalt.
Vi använder oss av digitala läromedel och datorer .

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar förståelse för hur en karta är uppbyggd.
Att eleven kan de vanligaste färgerna och tecken på en karta.
Att eleven visar på förståelse för olika geografiska begrepp och ord.

 

Mål 3: Att träna på läsflyt och läsförståelse.

Vilket innebär:
Att jag tränar på att läsa.
Att jag tränar på läshastighet.
Att jag förstår vad jag läser och kan diskutera innehållet i en text.

Vi ska använda följande innehåll:
Vi läser Pojken och Tigern.
Vi bearbetar texterna och arbetar med läsförståelse.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven tränar och utvecklar sin läsning.
Att eleven förstår innehållet i texten och kan diskutera innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: