Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi 20/21

Skapad 2020-06-11 08:01 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi kommer gå igenom hur samhällets arbetssektorer samt faktorer påverkar samhällets ekonomiska struktur. Familjen och företagens ekonomi kommer även behandlas.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med förstå hur ett lands ekonomi fungerar och styrs. Hur ekonomin påverkar, påverkas, samarbetar med olika aktörer både inom landet och ur ett globalt perspektiv.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att arbeta med klassrumsdiskussioner i helklass och i smågrupper. Vi kommer att konkretisera begrepp kopplade till samhällsekonomi. 

Ekonomiskt kretslopp, högkonjunktur, lågkonjunktur, blandekonomi, marknadsekonomi, konkurrens, monopol, efterfrågan, planekonomi, multinationella företag, varor och tjänster, BNP per capita, export, import, penningpolitik, finanspolitik, BNP: bruttonationalprodukt, tillväxt, global, lokal, utbud, inflation, HDI: human development index, välstånd, investering, kapital, konsumera, budget, ekonomiska system, strukturförändring, utlåningsränta, hushållning, riksbanken, reporänta, jämviktspris.

 

Vi kommer att jobba med momentet under hela höstterminen v. 34 - v. 50

v.34 Intro. Utdelning av böcker, genomgång LPP och betygskriterier.

v.35 s.144-150 Vad är ekonomi?

Förståelse för hur individer och företag behöver upprätta en budget för att balansera inkomster mot utgifter.

Förståelse för ekonomins tre grundfrågor och hur de hänger ihop med de  ekonomiska systemen marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi.

v.36 s. 147-150 Utbud och efterfrågan

Förståelse för begreppet marknadsekonomi och hur en marknadsekonomi styrs av de motsatta krafterna utbud och efterfrågan.

Förståelse för principen utbud och efterfrågan där dessa krafter möts och uppnår ett jämviktspris som är det pris vi betalar för en vara eller en tjänst.

v.37 s.144-150 Vad är ekonomi/Utbud och efterfrågan?

Förståelse för planekonomi och marknadskrafter.

Förståelse för hur budget, ekonomins grundfrågor, marknadsekonomi och utbud och efterfrågan hänger ihop.

v.38 s.151-154 Det ekonomiska kretsloppet

Förståelse för vilka aktörer som finns inom det ekonomiska kretsloppet.

Förståelse för hur producenter och konsumenter agerar inom det ekonomiska kretsloppet.

v.39 s.151-154 Det ekonomiska kretsloppet

Förståelse för de olika aktörernas roll inom det ekonomiska kretsloppet.

Förståelse för begreppen: offentliga sektorn, kapital, investeringar, ränta, export och import.

v.40 s.155-158 Förändringar i samhällsekonomin

Förståelse för att ekonomin hela tiden svänger upp och ner och att detta mäts över tid i konjunkturer.

Förståelse för begreppet inflation och hur inflationen påverkar och påverkas av ekonomin.

v.41 s.155-158 Förändringar i samhällsekonomin

Fortsatt arbete med konjunkturer och hur vi genom penningpolitik och finanspolitik kan påverka konjunkturerna.

v.42 Repetition

v.43 Prov

v.44 Höstlov

v.45 Globalisering

v.46 

v.47 

v.48

v.49

v.46 Arbetsliv

v.47 Arbetsliv

v.48 Arbetsliv

v.49 Arbetsliv

v.50 Prao

v 51 Arbetsliv

 

 

 

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Vad har du lärt dig?

På vilket sätt har du tagit ansvar för dina studier?

Vad vill du bli bättre på?

Vad vill du ha hjälp med i fortsättningen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällskunskap 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: