Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Do you know Pippi Longstocking?

Skapad 2020-06-11 08:51 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Eftersom eleverna jobbar med Astrid Lindgren och hennes liv i svenska så tänkte vi passa på att knyta an till det även på engelskan men där utgå ifrån en av hennes bokkaraktärer Pippi Långstrump och skriva olika texter utifrån det.
Grundskola 5 Engelska Svenska
De flesta av oss känner nog till och har tankar om den lilla flickan som bor ensam i det gula huset med sin häst och sin apa. Därför ska vi jobba med temat Pippi Långstrump på engelskan. Vi kommer att läsa om Pippi men också titta på filmen om henne på engelska och jobba utifrån den samt skriva olika texter utifrån det.

Innehåll

Syfte

Skriv inget här. Koppla till förmågor.

Centralt innehåll

Skriv inget här. Koppla till centralt innehåll.

Kunskaper och förmågor

Skriv inget här. Koppla till kunskapskraven i kursplanen.

Språkmål

Du ska  med hjälp av dina lässtrategier utveckla din förmåga att tolka texter på engelska.

Du kommer att få träna dig på att tolka talad engelska från olika medier.

Du ska uttöka ditt ordförråd på engelska genom att bland annat försöka beskriva bilder både muntligt och skriftligt.

Du ska träna på att skriva korta beskrivande texter och sammanfattningar.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer under ett par veckor läsa korta utrdrag ur "Pippi Longstocking". Vi kommer också att jobba utifrån filmen på engelska.

Vi kommer bland annat arbeta utifrån våra lässtrategier för att jobba med texten genom att förutspå och ställa frågor till texten. Du kommer att få skriva en personbeskrivning av Pippi Långstrump.

Vi kommer också att använda oss av:

VÖL-Schemat

Text och tanke

 

Bedömning: Vad och hur?

Uppgifter

 • A task

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: