Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2020-06-11 09:15 i Svanberga skola Norrtälje
Arbetsområde i samhällskunskap som handlar om demokrati och Sverige styrelseskick.
Grundskola 4 SO (år 1-3) Samhällskunskap
Är det kungen som styr Sverige? Är det statsministern? Du ska få lära dig hur Sverige styrs om hur lagar stiftas och hur val går till. Du ska även få lära dig om politiska partier, vad kommun och landsting gör och hur det påverkar dig.

Innehåll

Syfte

Att veta vad begreppet demokrati betyder och innebär.
Att veta hur Sverige styrs av regering och riksdag och hur demokratiska beslut fattas. Att veta hur kommun och landsting fungerar.

 

Så här ska vi arbeta

Vi ska:

 • lyssna på genomgångar
 • diskutera 
 • se på film
 • läsa faktatexter  

Elevens mål

Jag ska:

 • veta vad demokrati är
 • kunna förklara hur Sverige styrs av regering och riksdag
 • kunna förklara hur demokratiska beslut fattas
 • Veta vad kommun och landsting gör.


 

Min lärare kommer att bedöma

 • om jag vet vad demokrati är och vad det innebär
 • om jag kan berätta hur Sverige styrs
 • om jag vet hur en beslutsprocess fungerar
 • om jag vet vad  kommun och landsting är och vad de ansvarar för

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh SO
Så styrs Sverige

>>
>>
>>
Sveriges statsskick, regering och riksdag
Jag kan med vuxens hjälp berätta hur Sverige styrs.
Jag kan enkelt berätta hur Sverige styrs.
Jag kan berätta hur Sverige styrs och ge något exempel.
Demokratibegreppet
Jag kan med vuxens hjälp berätta vad demokrati är.
Jag kan enkelt berätta vad demokrati är.
Jag kan berätta vad demokrati är och ge något exempel.
Demokratiprocess, val och lagar
Jag kan med vuxens hjälp berätta hur en demokratiprocess går till.
Jag kan enkelt berätta hur en demokratiprocess går till.
Jag kan berätta hur en demokratiprocess går till och ge något exempel.
kommun och landsting
Jag kan med vuxens hjälp berätta hur kommuner och landsting fungerar
Jag kan enkelt berätta hur kommun och landsting fungerar
Jag kan berätta hur kommuner och landsting fungerar och ge något exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: