Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2 2019/2020

Skapad 2020-06-11 10:51 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I SO kommer vi att arbeta med olika områden som ska ge eleverna förutsättningar att förstå sina och andra människors levnadsvillkor. Undervisningen kommer att fokusera på att leva tillsammans och att leva i närområdet.

Innehåll

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. Du kommer arbeta om närområdet Hällingsjö. Vi kommer lära oss om närområdets historia och jämföra hur människor levde då och nu. Vi kommer även att lära oss om olika yrken och verksamheter som finns i Hällingsjö samt olika trafikregler och vägmärken.

 

Vad vi ska lära oss

Du ska lära dig:

- hur till exempel klassråd, organiseras och genomförs. 

- om barnkonventionen och barns rättigheter. 

- om olika livsfrågor: vad som är rätt och orätt, gott och ont, vänskap och relationer.

- om normer och regler i din närmiljö, till exempel i skolan eller i fotbollen.

- närområdets historia.

- jämföra hur människor levde och hur det var att gå i skolan för hundra år sedan. 

- några yrken och verksamheter i närområdet.

- vilka förutsättningar i natur och miljön det finns för befolkningen och bebyggelsen i närområdet.

- om varför människor bor där de bor, varför man flyttar och vad det innebär. 

- om olika miljöfrågor utifrån din vardag.

- några viktiga trafikregler.

- hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

- några centrala samhällsfunktioner, t.ex. sjukvård, räddningstjänst och skola.

- om pengars värde och användning.

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

- lärarledda genomgångar 

- diskussioner i grupp och helklass

- grupparbeten 

- enskilt arbete eller arbete med axelkompis

- filmer kopplat till det aktuella området

 

Bedömning - vad och hur

Vad - följande kommer att bedömas:

- din förmåga att kunna hur till exempel klassråd, organiseras och genomförs. 

- din förmåga att ha kännedom om barnkonventionen och barns rättigheter. 

- din förmåga att ha kännedom om olika livsfrågor: vad som är rätt och orätt, gott och ont, vänskap och relationer.

- din förmåga att ha kännedom om normer och regler i din närmiljö, till exempel i skolan eller fotbollen.

- din förmåga att ha kunskap om närområdets historia.

- din förmåga att kunna jämföra hur människor levde och hur det var att gå i skolan för hundra år sedan. 

- din förmåga att kunna några yrken och verksamheter i närområdet.

- din förmåga att kunna vilka förutsättningar i natur och miljön det finns, för befolkningen och bebyggelsen i närområdet.

- din förmåga att ha kännedom om varför människor bor där de bor, varför man flyttar och vad det innebär. 

- din förmåga att kunna olika miljöfrågor utifrån din vardag.

- din förmåga att kunna några viktiga trafikregler.

- din förmåga att kunna hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

- din förmåga att kunna några centrala samhällsfunktioner, t.ex. sjukvård, räddningstjänst och skola.

 

- din förmåga att ha kännedom om pengars värde och användning.

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

- Vara aktiv vid diskussioner - både i helklass och i mindre grupper

- Vara delaktig vid filmvisning och efterföljande arbete

- Aktivt delta i grupparbeten och ta ansvar att uppgiften blir klar

- Vara aktiv vid eget arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: