Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Svenska - tema "Min dröm"

Skapad 2020-06-11 12:58 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Alla har drömmar. Neil Armstrong drömde att vara den första människan att gå på månen och John Lennon sjöng om sin dröm, att det inte skulle finnas några krig. Vad har du för drömmar?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med regler kring språkriktighet, läsning av faktatexter och berättande texter, analysera bilder, skriva berättande texter och faktatexter samt tala och samtala. Vi ska också läsa en bok som heter "Det är jag som är Mickan" tillsammans. Den handlar om Mickan och är en berättelse om hur det är att fatta ett väldigt svårt beslut. 

Hur ska vi arbeta?

- Föreläsningar om språk, texter och litteratur

- Samtala om drömmar och andra ämnen

- Läsa och samtala kring texter i Prima Svenska 4 

- Inläsningstjänst (Prima Svenska 4)

- Repetitiva och fördjupande uppgifter rörande ordkunskap och läsförståelse

- Läsa boken "Det är jag som är Mickan" 

- Tala (redovisa muntligt) om drömmar

Vad ska du lära dig

Kunna läsa olika texttyper, analysera bilder, använda olika lässtrategier, tolka budskap, skriva olika typer av texter och använda regler för språkriktighet. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Skönlitteratur, sakprosatext, respons, språkriktighet

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Samtal, muntliga redovisningar, skriva olika texter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Åk 4 Svenska - tema "Min dröm"

Läsa

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa, tolka, beskriva och sammanfatta
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett väl fungerade sätt. Genom att göra utvecklade kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra relativt utvecklade och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Skriva

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva olika texter, gestaltningar och använda skrivregler
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, med en fungerande struktur och med språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.

Tala

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och muntligt redovisa
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: