Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2b

Skapad 2020-06-11 13:44 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vi kommer under våren att jobba med följande delar. Klockan, multiplikation, talen 0-1000, geometriska figurer, uppställningar vid addition och subtraktion, enheten mil, kilometer och kilogram.

Innehåll

 

Syfte

Att kunna se sambandet mellan räknesätten addition och multiplikation.

Att känna till begreppen som hör till multiplikation.

Att ha förståelse för och öva multiplikationstabellerna tabellerna 2,3,4,5 och 10.

Att kunna strategier för problemlösning.

 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer under terminen gå igenom följande delar

Kapitel 1. Klockan

 • Klockan hel och halv timma
 • Klockan, kvart i och kvart över

Kapitel 2. Multiplikation och problemlösning

 • Träna på multiplikation med 2, 5 och 10
 • Multiplikation med 3 och 4
 • Strategier för problemlösning

Kapitel 3. Taluppfattning och huvudräkning

 • Talen 0-1000
 • Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal
 • Tal i olika kulturer genom historien
 • Att jämföra och storleksordna tal
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0-1000

Kapitel 4. Geometri och mätning

 • Geometriska objekt, punkt, linje och stråle, sträcka och öppen polygon
 • Vinklar
 • Geometriska objekt, månghörningar, rektangel, kvadrat, kub, cirkel och klot
 • Mätning, enheten liter och deciliter

 

Kapitel 5. Rimlighet, skriftlig huvudräkning

 • Avrundning och rimlighet
 • Addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0-1000
 • Enheten mil, kilometer och kilogram
 • Träna multiplikation, uppställning och mätning

 

Redovisningsform

 • gemensamma genomgångar på whiteboard
 • diskussion hur uppgifter kan lösas, enskilt och i grupp
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat i boken
 • färdighetsträna med extra arbetsblad

 

Bedömning

I slutet av varje kapitel finns utvärdering som visar vad du lärt dig.

Provräkning efter varje avsnitt.

 

Du deltar i diskussioner och är aktiv på genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: