Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2020-06-11 15:30 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska Historia SO (år 1-3)
Du kommer att få möjligheten att lära dig om hur jorden och allt liv skapades. Vi kommer bl.a.a att arbeta med människans utveckling, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Du kommer att få möjligheten att:

 • Lyssna till berättelser och högläsning kopplat till arbetsområdet.
 • Titta på bilder, power points och filmer om forntiden.
 • Läsa lätta faktatexter om forntiden och svara på frågor till dessa. 
 • Skriva egna faktatexter om forntiden.
 • Skriva en berättelse om någon som levde under t.ex. stenåldern.
 • Arbeta kreativt och skapande med forntiden som tema. 

 

Din lärare kommer att bedöma:

 • Om du kan ge exempel på spår av forntiden som man kan se i naturen.
 • Om du känner till skillnaden mellan stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Om du kan läsa en lättare faktatext och svara på frågor till denna.
 • Om du kan skriva en faktatext och få med viktig information.
 • Om du klarar av att skriva en berättande text med tydlig början, handling och slut. 
 • Om du illustrerar dina texter med passande bilder till. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: