Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne

Skapad 2020-06-11 16:59 i Sandlyckeskolan Båstad
Detta är ett temaarbete om Skåne
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska Musik Svenska som andraspråk
Skåne Under vårterminen kommer vi att arbeta med vårt tema om Skåne. Under temats gång kommer du att få lära dig mer om vårt landskap. Du kommer att: Känna till Skåne, på kartan. • Känna till några historiska platser i Skåne. • Kunna söka information i böcker, broschyrer och på internet, samt skriva egna faktatexter och göra egna bilder/presentationer. • Känna till skånska traditioner och typiska skånska kännetecken, Skånes flagga, Skånes landskapsblomma, Skånes landskapsdjur och Skånes landskapsvapen. Du kommer även att få lära dig mer om några kända städer och platser i Skåne och några viktiga händelser i Skånes historia.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • ta ett personligt ansvar för dina studier 
 • skriva faktatexter utifrån olika källor
 • använda grundläggande geografiska begrepp och tolka och analysera kartor
 • Google presentationer

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att inleda temat genom att bekanta oss med kartan över världen och vårt eget landskap Skåne.

I början av temat kommer vi att göra en gemensam tankekarta för att ta reda på vad du redan vet om Skåne, samt ta reda på vad du vill lära dig i temat. Du kommer att få se bilder på Skånes flagga och landskapsvapen. Du kommer också att få göra egna bilder av dessa. Under temats gång kommer du också att få ta reda på fakta om några kända städer och platser i Skåne(GOTD), samt skriva faktatexter om vad du har lärt dig. Du kommer att få höra några kända myter, som är kopplade till kända platser i Skåne. Vi arbetar med Skånes karta. Vi kommer att läsa böcker, titta på filmer och söka information på nätet. Du kommer att samla allt som du arbetar med i temat i finboken. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: