Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 5

Skapad 2020-06-11 20:53 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar sam­ hällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och pro­blem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveck­ling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

Lag och rätt åk 5

Under arbetsområdet kommer du att arbeta med 

 • vad som skiljer norm, regel och lag
 • känna till vad som händer under en rättegång
 • kunna förklara och använda ämnesspecifika ord som förhör, åtal, rättegång, domare, nämndeman, åklagare, försvarare, vittne
 • känna till Sveriges fyra grundlagar och vad de innebär
 • känna till några olika typer av brott och straff/påföljder som finns i Sverige
 • kunna argumentera för sina åsikter i olika arbetsuppgifter

Arbetssätt

Ni kommer att ha genomgångar, läsa texter och svara på frågor. Ni kommer att diskutera i grupp/par kring olika frågeställningar och ni kommer att individuellt få arbeta i era övningshäften samt skriva i era in-text böcker. Ni kommer också att få se filmer av olika slag som förklarar Sveriges rättssystem samt skriva manus till och dramatisera er alldeles egna rättegång i grupper.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du värderar och uttrycker dina åsikter om lag och rätt
 • hur du använder ämnesspecifika ord, både i skrift och muntligt
 • hur du beskriver samband t.ex. vilka konsekvenser ett brott innebär

Ni kommer att bedömas genom:

 • skriftligt prov
 • rättegång (drama)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: