Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk för nyanlända

Skapad 2020-06-11 21:48 i Almtunaskolan Uppsala
Övergripande PP för nyanlända i grundskolan. Grundläggande baskunskaper.
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Första delen i Svenska som andraspråk för nyanlända.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

 • Kortfattad presentation om sig själv
 • Hälsningsfraser
 • Det svenska alfabetet och språkljuden
 • Enklare basordförråd, såsom aktuella skolord och vardagsnära ord (kläder, siffror, verb i vår vardag, färger, familjeord, klockan, mat )
 • Enklare fraser, frågeord
 • Viss intro i grammatik, t.ex plural och tempus
 • Använda dator som verktyg för att översätta

 

Mål

 • Kunna berätta om sig själv och presentera sin familj samt var man bor.
 • Väcka intresse för det nya hemlandet
 • Skaffa ett basordförråd och viss enkel grammatik i syfte att kunna kommunicera med klasskamrater och övriga i samhället
 • Kunna det svenska alfabetet och koppla språkljud till bokstav.
 • Kunna använda sig av översättnings- och språkövningsprogram på datorn.

Undervisning och arbetsformer

Arbetsformer (Hur?)

Beroende på elevers tidigare skolbakgrund blir undervisningen individanpassad.

 • Text, bild och kartor.
 • Bildstöd för ordinlärning
 • Spel och lekar
 • Muntliga övningar, både i grupp och individanpassad.
 • Digitala hjälpmedel.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Utvecklingen i det svenska språket.

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt test
 • Genom samtal med eleven

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: