Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA åk 8 Bok

Skapad 2020-06-12 09:24 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med boken Stjärnlösa nätter. Vi kommer arbeta med boken och tillhörande uppgifter samt diskussioner. Under ca 5v kommer arbetet pågå.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med boken Stjärnlösa nätter.  Den finns i lättläst version. 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska läsa, högläsa, diskutera och svara på frågor enligt EPA. 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig att samtala om en bok, läsförståelse, 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Vi går gemensamt igenom svåra ord och meningar i boken.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom diskussioner, högläsning samt skrivuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
SVA åk 8 Bok

Rubrik 1

E
C
A
Läsförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosastexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: