Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta språket i förskoleklass

Skapad 2020-06-12 09:28 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass.
Grundskola F Svenska
Vi arbetar med Skolverkets kartläggningsmaterial i svenska för förskoleklass.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med Skolverkets bedömningsstöd, Hitta språket. 

 

Hur ska vi arbeta?

- Vi använder appar på iPads:

Bornholmslek

Skolstil2

Happi Stavar

- I arbetsboken Läsresan

- I arbetsboken Lyckostjärnan

 

Vad ska du lära dig?

1) Vi berättar och beskriver.
- Berätta sammanhängande om något han/hon varit med om.
- Beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
- Visar intresse för vad andra säger.
- Kan förstå en enkel instruktion.

2) Vi lyssnar och samtalar.
- Visar intresse för högläsning.
- Kan delta i samtal om text och bild.
- Kan återge ett händelseförlopp.

3) Vi kommunicerar med symboler och bokstäver.
- Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
- Visar intresse för bokstäver.
- Kan namnge bokstäver.
- Kan skriva sitt eget namn.
- Har skrivriktningen klar för sig.
- Kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

4) Vi urskiljer ord och språkljud.
- Kan producera språkljud.
- Kan dela upp korta meningar i ord.
- Kan urskilja första språkljudet i ord.
- Kan dela upp enkla ord i språkljud.
- Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Bokstäver, liten bokstav, stor bokstav.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Muntligt och genom bilder.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Hitta språket i förskoleklass

Rubrik 1

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Berätta och beskriva
Lyssna och samtala
Kommunicera med symboler och bokstäver
Urskilja ord och språkljud
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: