Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individen, familjen och samhället

Skapad 2020-06-12 09:31 i Nygårdskolan Borlänge
Vi fokuserar på samhället, individen och familjen. Men fokus på acceptans och allas lika värde.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Innehåll

 

Syfte

 • Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. 
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna

utveckla förmågan att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden

Centralt innehåll:

Individer och gemenskaper

 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

 

Kunskapskrav

 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska värden och principer. 

 

Arbetssätt

 • Programserier som t ex lilla aktuellt

 • Frågeställningar kring aktuella stora frågor som påverkar eller sker i vårt land och i omvärlden 

 

Bedömning

- Lektionstid. 

- muntligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Familjen, Individer och gemenskaper

Behöver öva mer
Bedömningen sker under lektionstid och på ett prov om det aktuella arbetsområdet.
Godkänd
Bedömningen sker under lektionstid och på ett prov om det aktuella arbetsområdet.
Över godkänd
Bedömningen sker under lektionstid och på ett prov om det aktuella arbetsområdet.
Ord och begrepp
 • Sh
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  E 6
Du behöver utveckla ditt språk och öva mera på ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
Du förstår flera av de ord och begrepp som vi jobbat med under det aktuella arbetsområde. Du kan kan använda några av dessa i meningar.
Du förstår de flesta av de ord och begrepp som vi jobbat med under det aktuella arbetsområde. Du kan även använda dessa i meningar.
Kunskap
 • Sh
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du behöver förbättra dina kunskaper om hur olika familjer kan se ut, hur vänner ska vara och olika barns förutsättningar i världen.
Du har grundläggande kunskaper om hur olika familjer kan se ut, hur vänner ska vara och olika barns förutsättningar i världen.
Du har goda kunskaper om hur olika familjer kan se ut, hur vänner ska vara och olika barns förutsättningar i världen.
Resonemang
 • Sh
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du behöver utveckla en förståelse för att människor är olika och att alla människor är lika mycket värda. Du behöver öva på att föra enkla resonemang om hur olika familjer kan se ut.
Du har grundläggande kunskaper att människor är olika och att alla människor är lika mycket värda. Du visar detta genom att föra enkla resonemang, muntligt eller skriftligt, om hur olika familjer kan se ut.
Du har goda kunskaper om människor lika värde. Du visar detta genom att på ett utvecklat sätt att föra resonemang om hur olika familjer kan se ut. Du gör detta genom olika exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: