Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta matematiken i förskoleklass

Skapad 2020-06-12 09:46 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
mönster, tärningsspel, mätandets princip, rumsuppfattning
Grundskola F Matematik
Vi arbetar med Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta matematiken. Aktiviteterna handlar om mönster, tärningsspel, sanden/riset och lekparken.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med Skolverkets bedömningsstöd, Hitta matematiken. 

 

Hur ska vi arbeta?

- Vi använder appar på iPads:

Nomp

Storest

Fingu

- Tärningsspel

- Arbetsblad

- Laborativt

 

Vad ska du lära dig?

Mönster

 • Kan visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
 • Kan pröva och använda idéer genom att följa och fortsätta ett enkelt mönster samt översätta samma mönster i ett annat material
 • Kan kommunicera och resonera genom att till exempel beskriva metoder och den upprepande delen.

Tärningsspel

 • Kan visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
 • Kan pröva och använda idéer genom att addera och uppskatta
 • Kan kommunicera och resonera genom att direkt känna igen antalen 1-6 utan att räkna, känna igen och benämna siffrorna 1-6 och koppla till antalet, visa förståelse för räkneprinciperna; ett-till-ett, kardinalitet och räkneordens ordning, samt storleksordna tal.

Sanden/riset

 • Kan visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
 • Kan pröva och använda idéer för att lösa problem inom mätning
 • Kan kommunicera och resonera om mätandets princip.

Lekparken

 • Kan visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
 • Kan pröva och använda idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning
 • Kan kommunicera och resonera om rum, perspektiv och tid.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

mönster, tärning, siffra, kärl/bägare, årstid, lägesord som till exempel bredvid, framför, bakom, mm.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

I bedömningsstödet

Genom aktivt deltagande på lektioner

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: