Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2020-06-12 10:08 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Temaarbete om trafik.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Trafik finns överallt. Men varför har vi trafikregler och trafikskyltar egentligen?

Innehåll

Syfte

Att ge eleverna förståelse över att vi människorna behöver samarbeta när vi utvecklar samhällen, t ex gemensamma trafikregler. Eleverna ska förstå innebörden av olika trafikskyltar.
Undervisningen ska också ge eleverna kunskap om att ta ansvar för sitt eget handlande i trafiken.

Innehåll

 • Analys förmågan

Du kommer att få öva på och visa att du kan beskriva olika situationer i trafiken

 • Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på och visa att du kan samtal, diskutera om trafiken- och cykelns innehåll tillsammans med dina kamrater.

 • Procedur förmågan

Du får öva på att följa enkla instruktioner i trafiken

 • Begrepps förmågan

fordon

reflex

vänster

höger

lampa

broms

pedal

ekrar

pakethållare

hjälm

trafikskyltar

 

 • Metakognitiva förmågan

Du kommer att få öva på att göra medvetna val vid olika trafiksituationer.

Vi kommer att:

Diskussion i klassen om trafik och trafikregler och varför reglerna finns.
Träna på höger, vänster.

Vi går ut och letar trafikmärken kring skolan och tar reda på vad de betyder. Vi ska träna på de geometriska formerna och koppla dessa med trafikmärkena.

Diskuterar om hur man tar sig till skolan och hur det påverkar miljön.

Gå igenom reflexens betydelse.

Pratar om vägen till skolan. Finns det risker? 
Se filmer om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

Bedömning

Eleverna får visa på olika trafikmärken i närmiljön som de kan.
Eleverna deltar i samtal kring trafikregler och varför de behövs.
Ritar/diskuterar riskfyllda platser kring skolan eller på deras skolväg och kommer med förslag på hur man kan minska riskerna.
Eleverna deltar i diskussioner om hur olika sätt att ta sig till skolan påverkar miljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

SO
Trafik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Du kan med hjälp av bilder redogöra om trafiken och cykeln.
Du kan med hjälp se samband mellan dig själv olika trafiksituationer.
Du kan se och beskriva något samband mellan dig och trafiken. Du kan beskriva detta utan bilder.
Begreppsförmåga
Du känner igen vissa begrepp när du hör dem.
Du kan förklara områdets viktigaste begrepp.
Du har kännedom om viktiga begrepp och använder dem i dina förklaringar.
Kommunikativ förmåga
Du deltar sparsamt.
Du kommer med tankar, idéer eller frågor.
Du är aktiv och med och diskuterar. Genom dina frågor och tankar utvecklas och fördjupas våra diskussioner.
Procedurförmåga
Du kan med hjälp genomföra enkla undersökningar.
Du kan med viss hjälp genomföra enkla undersökningar utifrån en muntlig instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar. Du kan ge förslag på förbättringar eller ge förklaringsförslag på varför resultaten skiljer sig åt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: