Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage och artikel SVA 8

Skapad 2020-06-12 10:13 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Arbete med reportage, artikel, intervjuteknik, bild och text i cirka fem veckor.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Reportage, artikel, intervjuer och bilder.

 

Hur ska vi arbeta?

Läsa reportage och artiklar samt jämföra dessa. Söka fakta, bilder och intervjua personer.

 

Vad ska du lära dig?

Att skriva levande texter, kombinera bild och text samt hur du genomför en bra intervju.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Referat, ingress, brödtext, rubrik, frågeställningar samt öppna och slutna frågor.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom att genomföra intervjuer, söka fakta och sammanställa detta i ett reportage.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Reportage

E
C
A
Innehåll
Texten fungerade i huvudsak som reportage. Rubrik, ingress och kortfattad brödtext fanns med.
Texten fungerade relativt väl som ett reportage. Det fanns rubrik, ingress och utvecklad brödtext som förstärktes med något citat.
Texten fungerade väl som ett reportage. Det fanns en intresseväckande rubrik, ingress och välutvecklad brödtext som förstärktes med några citat.
Struktur
Reportaget var till viss del sammanhängande och det fanns styckeindelning på vissa ställen.
Reportaget var sammanhängande och det fanns styckeindelning.
Reportaget var sammanhängande, hade en tydlig textbindning och det fanns välfungerande styckeindelning.
Språk och skrivregler
Ordvalet var enkelt och det fanns någon beskrivning av person eller miljö. Meningsbyggnaden bestod mestadels av huvudsatser. Stavning och användning av skiljetecken fungerade i huvudsak.
Ordvalet var varierat och det fanns beskrivningar av person och miljöer. Meningsbyggnaden bestod av huvud- och bisatser. Stavning och användning av skiljetecken fungerade mestadels.
Ordvalet var varierat, träffsäkert och det fanns målande beskrivningar av person och miljöer. Meningsbyggnaden bestod av huvud- och bisatser. Texten bestod av både långa och korta meningar. Stavning och användning av skiljetecken fungerade väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: