Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läsa årskurs 3

Skapad 2020-06-12 10:54 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Hur vi arbetar med läsning i årskurs 3.
Grundskola 3 Svenska
I årskurs 3 möter du olika typer av texter. Vi kommer att träna läsförståelse och att läsa på olika sätt. Kanske har du en favoritförfattare eller bok som du vill berätta om?!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med olika lässtrategier och läsförståelse. 

Du kommer att få läsa skönlitteratur, faktatexter och dikter, både gemensamt och enskilt. 

Vi lär oss om olika författare, lyssnar på högläsning och besöker biblioteket.  

Hur ska vi arbeta?

Du ska få läsa texter själv och diskutera dem med klasskamrater som har läst samma text.

Du ska få öva på att gemensamt i klassen eller på egen hand svara på frågor om texter.

Du får träna på att återberätta handlingen när du har läst en text.

Du ska få träna att läsa och lyssna till olika sorters faktatexter, dikter och skönlitteratur. 

Vi arbetar både gemensamt och enskilt med texter och uppgifter. 

Vi tränar på att läsa tydligt och med inlevelse.

Vi kommer att se korta filmer om olika författare och sedan samtala och dokumentera det.

Vad ska du lära dig?

Du läser olika texter med gott flyt.

Du kan berätta om vad du har läst.

Du förstår vad texten vill förmedla. 

Du känner till olika sorters texter. 

Du kan återberätta en text.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Rubrik, författare, skönlitteratur, faktaböcker, illustratör, kapitel, innehållsförteckning.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du läser olika texter med gott flyt.

Du kan berätta om vad du har läst.

Du kan samtala om en text.

Du visar att du förstår vad texten vill förmedla. 

 •  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska: Läsa årskurs 3

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Kunskapskrav årskurs 3
 • Sv   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • Sv   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • Sv   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • Sv   3
Kunskapskrav årskurs 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: