Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska (tala och lyssna) höstterminen år 2

Skapad 2020-06-12 11:00 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska
Höstterminens planering i svenska (tala och lyssna).

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Hur ska vi arbeta?

Vi lyssnar och återberättar tillsammans i helklass, i mindre grupper, i par och enskilt. 

Vi lär oss mer om vad som kännetecknar en muntlig presentation och muntligt berättande.

Vi lär oss om hur vi kan använda bilder och andra hjälpmedel. 

Vi tränar på att samtala har förändras under olika epoker och i olika kulturer.

 

Vad ska du lära dig?

I slutet av årskurs 2:

Se ovan.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Lyssna, återberätta, presentationer, berättande, mottagare, kulturer, epoker, syften.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du deltar i olika samtalssituationer genom att lyssna och återberätta. 

Du kan utföra en muntlig presentation.

Du kan muntligt berätta om ett vardagsnära ämne.

Du visar förståelse och kan berätta något som hänt under olika epoker och i olika kulturer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska (tala och lyssna) höstterminen år 2

Rubrik 1

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Aspekt 1
 • Sv  1-3
Aspekt 2
 • Sv   3
Aspekt 3
 • Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: