Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationell politik

Skapad 2020-06-12 11:10 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Detta moment behandlar den internationella politiska scenen. Vi kommer titta närmare på internationella organisationer, (ex EU, FN) och stormakter (ex USA, Kina). Slutligen ska vi också beröra globalisering, fattigdom och samtida konflikter.

Innehåll

Syfte:

Kunskaper om internationell politik är viktigt för att förstå varför vi har stormakter, fattiga länder och konflikter. Det är ett brett område som går in på ämnena geografi och historia. Gedigna kunskaper i internationell politik hjälper oss att analysera och förstå omvärlden. 

Mål för godkänt:

Efter momentet ska du kunna:

 • Redogöra för någon nutida stormakt
 • Vad EU och FN är för något
 • Skilja på demokrati, diktatur, monarki och republik
 • Vad folkrätten är för något
 • Redogöra för någon nutida konflikt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Internationell politik

Samhällskunskap

F
E
C
A
Begrepp
Kunskaper om relevanta samhällspolitiska begrepp.
Du är osäker på begreppen. Du är osäker på folkrätten.
Du är delvis säker på begreppen. Du gör ett försök att använda dem i redogörelser och diskussioner. Du kan redogöra för folkrätten.
Du är säker på begreppen. Du kan med viss säkerhet använda dem i redogörelser och diskussioner. Du kan redogöra för folkrätten.
Du är mycket säker på begreppen. Du kan med säkerhet använda dem i redogörelser och diskussioner. Du kan redogöra för folkrätten.
Internationella aktörer
Kunskaper om viktiga länder och internationella organisationer, vad organisationerna står för samt aktuella händelser kopplat till länderna.
Du har otillräckliga kunskaper. Du är osäker på EU och FN.
Du har grundläggande kunskaper. Du känner till EU och FN. Enkel redogörelse.
Du har goda kunskaper. Du känner till EU och FN. Utvecklad redogörelse. Jämförelser och förtydliganden.
Du har mycket goda kunskaper. Du känner till EU och FN. Välutvecklad redogörelse. Jämförelser och förtydliganden.
Samhällsanalys
Kunskaper om nuvarande världsläge och förmåga att undersöka och förklara internationella samhällsfrågor utifrån olika perspektiv med orsaker och konsekvenser.
Du har otillräckliga kunskaper. Du redogör osäkert eller ofullständigt. Osäker i fakta.
Du har grundläggande kunskaper. Du redogör enkelt med någon orsak och konsekvens. Viss säkerhet i fakta.
Du har goda kunskaper. Du redogör utvecklat med några orsaker och konsekvenser. Viss säkerhet i fakta.
Du har mycket goda kunskaper. Du redogör välutvecklat med orsaker och konsekvenser. Säkerhet i fakta.
Demokrati och statsskick
Kunskaper om demokrati och olika statsskick i världen.
Du har otillräckliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: