Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2020-06-12 12:32 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar praktiskt och teoretiskt för att träna matematik. Under åkurs 3 kommer du att få arbeta med längd i enheter centimeter och meter, multiplikation och divison, symmetri, de fyra räknesätten, tid, volym, sannolikhet och statistik, omkrets och area, skala.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

* förstå och använda talen i talområdet 0-1000.

* förstå och kunna använda räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. 

* mäta längd i enheterna centimeter och meter. 

* jämföra, uppskatta och mäta omkrets och area. 

* förstå och använda symmetri.

* förstå och använda area och omkrets. 

* undersöka sannolikhet.

* förstå och använda statistik, tabeller och diagram. 

* förstå och använda skala vid förminskning och förstoring.

* mäta och jämföra volym.

* använda klockan analogt och digitalt. 

* använda matematiska begrepp.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

* förstå och använda talen i talområdet 0-1000.

* förstå och kunna använda räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. 

* mäta längd i enheterna centimeter och meter. 

* jämföra, uppskatta och mäta omkrets och area. 

* förstå och använda symmetri.

* förstå och använda area och omkrets. 

* undersöka sannolikhet.

* förstå och använda statistik, tabeller och diagram. 

* förstå och använda skala vid förminskning och förstoring.

* mäta och jämföra volym.

* använda klockan analogt och digitalt. 

* använda matematiska begrepp.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer träna på detta genom att:

* använda Prima matematik

* arbeta praktiskt.

* spela spel.

* iPad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: