Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2020-06-12 13:17 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta mer avancerat med de fyra räknesätten addition, subtraktion, division och multiplikation.
Grundskola 3 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta mer avancerat med de fyra räknesätten addition, subtraktion, division och multiplikation.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten och vad de har för kopplingar till varandra. Vi kommer också gå igenom olika strategier för huvudräkning, uppställningar med och utan minnessiffra och hur man skriver tal i bråkform. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå från boken Favoritmatematik. Du kommer få arbeta med uppgifter i boken, spela spel, arbeta med praktiskt material, titta på filmer, diskutera och jobba på Ipad. Du kommer att få jobba enskilt, i par/liten grupp och i helklass. 

Vad ska du lära dig?

 • Sambandet mellan addition och subtraktion.
 • Sambandet mellan division och multiplikation.  
 • Olika strategier för huvudräkning. 
 • Uppställning med addition, subtraktion och multiplikation. 
 • Hur man skriver tal i bråkform. 
 • Att kontrollera en division med multiplikation. 
 • Att kontrollera en subtraktion med addition. 
 • Att förklara för andra hur du tänkt. 
 • Att fundera över om svaret är rimligt. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Täljare, nämnare, kvot, produkt, faktor, term, summa, minnessiffra, uppställning. 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom ett individuellt prov efter varje kapitel. Du kommer under arbetets gång få förklara muntligt, med matematiska symboler och med bilder hur du tänkt. Vi kommer även utgå från Skolverkets bedömningsstöd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Kunskapskrav för årskurs 3
 • Ma   3
Kunskapskrav för årskurs 3
 • Ma   3
Kunskapskrav för årskurs 3
 • Ma   3
Kunskapskrav för årskurs 3
 • Ma   3
Kunskapskrav för årskurs 3
 • Ma   3
Kunskapskrav för årskurs 3
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: