Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT:20 åk 1 - Problemlösning, tabeller och diagram.

Skapad 2020-06-12 13:28 i Hamburgsundskolan Tanum
Antalsuppfattning, siffror, addition med favorit matematik och qnoddarna.
Grundskola 1 Matematik
Problemlösning är roligt men kan vara svårt att förstå i början. I detta område ska du få lära dig olika sätt som man kan tänka när man ska lösa problem. I Qnoddarna kommer du få hjälpa till i en affär, så att kunderna får rätt antal mynt tillbaka. När du gick i förskoleklassen så gjorde vi ett diagram om vilka husdjur ni hade i klassen, nu ska vi fortsätta att öva på tabeller och diagram.

Innehåll

Mål – Se kopplingar till läroplanen nedan.

Du kommer att få lära dig om ....

Under kommande veckor kommer du att få arbeta med följande i matematiken:

 • Förstå pengars värde, arbete med olika mynt
 • Addition och subtraktion med pengar
 • Problemlösning - strategier för att kunna lösa problem
 • Tabeller - att kunna avläsa, tolka och göra egna tabeller
 • Stapeldiagram - att kunna tolka och göra tabeller och stapeldiagram
 • Subtraktion med tre termer
 • Begreppen fler/färre

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få vara med om att ....

 

 • muntliga- samt filmgenomgångar 
 • lösa matematiska problem med klasskompisarna
 • laborativt material - vi arbetar med "plockmaterial", pengar och tallinjer
 • Eget arbete i appen Qnoddarna
 • Eget arbete på stenciler och i din bok "Träna addition"
 • Filmer - "Livet i mattelandet"
 • Arbeta praktiskt med tiotal, ental och positionssystemet i klassrummet
 • Leka lekar med begrepp 
 • Öva på talet före/efter på tallinje, tillsammans med klassen

Arbetet kommer pågå mellan vecka 50-51 HT:20.

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att ....

Diagnos under sista veckan, där du får visa vad du lärt dig.

Under arbetets gång ser vi ditt pågående arbete i Qnoddarna och i matteboken.

Genom ditt deltagande på lektionerna, hur du matematiskt resonerar och förklarar hur du tänker samt löser matematiska problem med dina klasskamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: