Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans planering för rutinsituationer (Hallen och måltider)

Skapad 2020-06-12 13:50 i Vitklövergatans förskola Ale
Förskola
Vi har på Vitklövergatans förskola kommit överens om att vi ska ha mer fokus på dokumentation samt undervisande förhållningssätt och ett sätt att jobba med detta är att synliggöra vardagsrutiner i hallen. Alla barngrupper får tillgång till denna mall och kan jobba med den utifrån den enskilda barngruppens behov.

Innehåll

Bakgrund för ämnet och introduktion till SMÅTU:

 

 • Vi har på Vitklövergatans förskola kommit överens om att vi ska ha mer fokus på dokumentation samt undervisande förhållningssätt. Ett sätt att jobba med detta är att synliggöra vardagssituationer. Alla barngrupper får tillgång till denna mall och kan jobba med den utifrån den enskilda barngruppens behov.

 

 

 

Kom ihåg:

 

Detta dokument ska vara ett levande dokument och måste kontinuerligt följas upp på våra planeringar. det för att vi inte ska ha de digitala aktiviteter som happenings men som en del av vardagens utbildning. 

 

 

 

Introduktion till SMÅTU:

 

SMÅTU planeringsmodellen består av 5 delar som hör ihop sammanhang, mål, åtgärd, tecken och utvärdering.

 

Man börjar med att fylla i sammanhang eller med ett mål från läroplanen.

 

Under sammanhang skriver man bakgrund för varför man jobbar med detta teman och sin generativa fråga.

 

Under målet lägger man in vilka mål från läroplanen man vill jobba med, det är bra att välja 1-2 mål för att det inte blir för stort. Under tiden man jobbar med temat måste man tänka målet som levande och inte spika fast det som att det inte kan ändras, man kanske har satt ribban för högt eller lågt.

 

Åtgärder lägger man in aktiviteter man gör med barnen, ändringar i förhållningssätt och allt annat man gör för att uppnå målen.

Detta kan vara bilder i hallen, spegel, pedagogers förhållningssätt, antalet barn i hallen på samma tid.

 

Tecken är observationer och dokumentation som styrker barnens process mot målen.

 

Utvärdering är personalens reflektioner över hur en aktivitet gick och analys av dokumentation under tecken och utvärdering av när man är i mål.

 

 

 

 

 

SMÅTU:

 

Sammanhang:

Vi har på Vitklövergatans förskola kommit överens om att vi ska ha mer fokus på dokumentation samt undervisande förhållningssätt. Ett sätt att jobba med detta är att synliggöra vardagssituationer. Alla barngrupper får tillgång till denna mall och kan jobba med den utifrån den enskilda barngruppens behov.

 

 

Generativ fråga:

 

 

Mål:

 

Mål från läroplanen: 

 

 •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till egen förmåga.
 •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik och koordinationsförmåga.
 •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.
 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd (hur):

 

 

 

 

 

Tecken på hur det går:

 

 

 

Utvärdering:

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: