Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 4A Sagan

Skapad 2020-06-12 13:58 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farstas mall för projektutvärdering. Den här är till för er som pedagoger och ska inte tilldelas till er barngrupp. Radera stödmaterialet i texten när projektutvärderingen är färdig.

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering:

(Skriv här eller direkt under frågorna)

 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt:

 • Använd er av stödfrågorna nedan
 • Använd er av tidigare reflektioner och analyser
 • Använd er av tidigare planeringar och lärloggar, filtrera med hjälp av etiketter.
 • Sortera med hjälp av delen "läroplan" i Planering & Bedömning samt etiketter ni använt er av.

Stödfrågor till projektutvärderingen

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför?Anledningen till projektets start var barnens intressen av rymden. Detta har vi följt upp och tillsammans med barnen utforskat solsystemet och dess planeter. Vi har även pratat om rymdfärder och skapat rymdfarkoster. 
 • Hur har barnen haft inflytande i projektet? 
  Eftersom intresset för rymden startade hos barnen har vi utgått från de delar av rymden som intresserat barnen så via deras intresse har vi utformat projektet. 
 • Hur reflekterade vi med barnen?Vi har tillsammans pratat mycket om hur det ser ut in rymden. Vi har även engagerat barnen genom att de själva får ställa frågor och funderingar som vi tillsammans reflekterat kring. 
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen/enskilda barnet? Hur vet vi det?Barnen har via projektet fått ett stort kunnande om rymden. De har lärt sig planeterna och hur vårt solsystem är uppbyggt. De har även fått ett kunnande kring rymdfärder och hur man transporteras och lever i rymden. Detta har vi kunnat konstatera genom att lyssna på barnens diskussioner kring rymden, genom deras teckningar där de själva skapat solsystemet och även i deras lek där de byggt och skapat planeter och rymdraketer.
 • Hur har barnen fått syn på sitt eget/andras lärande? Hur vet vi det?Vi har via barnens lekar och i deras skapande lyssnat på deras dialoger och har kunnat höra hur de tillsammans fått ett lärande av varandra.
 • Hur har vår organisation fungerat?Vår organisation har fungerat väldigt bra. Vi har kompletterat varandra bra och tillsammans skapat idéer som vi följt upp tillsammans med barnen. 
 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat?Miljön har fungerat bra. 
 • Hur har vårdnadshavarna involverats?
  Vi har haft en bra muntlig kommunikation med föräldrarna. De har även bidragit med saker till projektet,tex böcker och rymdkikare. Vi har även kontinuerligt skrivit om projektet på Skolplattformen. 
 • Vad blev bra/mindre bra? Varför?Starten på projektet var väldigt bra. Barnen och vi pedagoger var engagerade. Vi tyckte det var roligt att vi lyckades få in olika delar i projektet. Vi har skapat rymden genom att måla solsystem och bygga rymdraketer. Vi har använt litteratur, vi har både läst böcker och faktaböcker om rymden. Barnen har tittat på filmer, både faktafilmer och barnfilmer om rymden. Vi har även haft samlingar om rymden, sjungit om rymden och pratat om rymden. Vi har också använt digitala medel för att tillsammans med barnen söka fakta och svar på frågor som intresserat barnen.
  Tyvärr blev vårt avslut av projektet inte som vi tänkt oss. Vi fick nya direktiv i och med Corona som innebar att vi skulle vara ute så mycket vi kunde vilket inte blev det avslut vi tänkt oss.
 • Vad är vi mest stolta över i projektet?Vi är stolta över den glädje som vi känt att projektet gett barnen och hur de via det positiva tagit till sig kunskap.
 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?
  Vi hade kunnat planera vårt projekt lite mer ingående men det är även viktigt att tänka på att ändå vara flexibel och låta oss styras av barnens intressen i projektet. 
 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året som kanske kan bli till beprövade erfarenheter? 
  De erfarenheter vi fått är att vi i framtiden ska bli bättre på att kontinuerligt följa upp projektet och dokumentera bitvis.
 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: