Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstad

Skapad 2020-06-12 15:26 i Sofiebergsskolan F Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Halmstad - staden med tre hjärtan. Nu ska du få lära dig om Halmstads historia, viktiga platser och hur människorna har levt i vår stad under de senaste århundradena.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Halmstads geografiska läge.
 • Halmstads historia.
 • Viktiga platser och byggnader.
 • Hur människors liv i Halmstad har förändrats under århundradena.

 

Hur ska jag lära mig?

 • Genom att titta på faktafilmer och läsa faktatexter.
 • Genom att göra en tidslinje över Halmstads historia.
 • Genom att göra en Green screen tillsammans med kamrat om en plats eller byggnad i Halmstad.
 • Studiebesök till Övraby och Halmstad.

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

 • Genom att sätta ut viktiga händelser för Halmstad på en tidslinje.
 • Genom att kunna förklara olika sammanhang mellan staden då och nu.
 • Genom att kunna svara på frågor som mina klasskamrater ställer under studiebesöket.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: