Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, barnkonventionen och barns rättigheter

Skapad 2020-06-13 11:50 i Hamburgsundskolan Tanum
Vi lär oss om FN och barnkonventionen. Varför finns FN och vad gör FN? Vi diskuterar några av barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vilka länder är viktiga för dig? Hur har barn det i andra länder? Vet du vad barn har för rättigheter? I detta arbetsområde kommer vi läsa om hur barn har det i världen, vilka rättigheter du och andra barn har. Vad FN är och varför de har skapat barnkonventionen. Vi diskuterar några av barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

 Du kommer få lära dig om:

 • Vad FN är för organisation.
 •  FN:s barnkonvention.
 • Känna till några av barns rättigheter.
 • Göra jämförelser med hur det är att vara barn i Sverige jämfört med några andra länder.

Centralt innehåll

Undervisning

Vi kommer:

 • Läsa och diskutera kring läroboken puls.
 • Lyssna på genomgång om FN och barnkonventionen.
 • Se på filmer.
 • Rita och skriva kring området.
 • Måla flaggor.
 • Lyssna på högläsning.
 • Reflektera och diskutera.
 • Skriv- och bilduppgifter.

 

Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

Kan berätta något om FN och om några av barnens rättigheter enligt barnkonventionen.

Skrivit, ritat och färglagt en egen bild om någon/några av artiklarna i barnkonventionen

Kunna förklara vad som menas med att "alla människor är lika mycket värda."

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: