Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion hösten -20. Inskolning, gruppkänsla

Skapad 2020-06-13 16:19 i Hillängens förskola Ludvika
Introduktion
Förskola

Innehåll

 

Var är vi?

Vi får fem nya barn som ska skolas in på vår avdelning i höst och flera barn som kommer tillbaka ifrån en lång ledighet.

Vi behöver planera för höstens introduktion.

 

Vart ska vi? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

 

 

        Vi vill att de nya barnen ska bli trygga med oss pedagoger i första hand och sedan hitta sin plats i barngruppen. Vi tänker att          de nya barnen i första hand ska få knyta an till den fröken som ansvarar för inskolningen, sedan successivt knyta an till de              andra fröknarna. Senare även till fröknarna på avdelning ett som vi samarbetar mycket med.

       

      Vi vill att barnen ska få lära sig hur man är en bra kompis och vilka regler och rutiner som gäller i förskolan, vi vill också att              barnen ska få en känsla av grupptillhörighet.

 

       Vi vill att de nya föräldrarna ska känna att det är tryggt att lämna sitt barn på förskolan och att de får en inblick i förskolans             utbildning och undervisning.

 

 
 

 Hur gör vi?

Under inskolningen arbetar vi först och främst med att bygga upp en bra relation med barnen och föräldrarna.

De nya föräldrarna kommer att bjudas in till ett informations möte innan barnen börjar på förskolan.

När barnen blivit trygga med oss pedagoger har vi samlingar i storgrupp där vi jobbar med nallen Quintus,som lär barnen hur man är en bra kompis. Vi skickar runt Quintus i samlingen och de barn som vill får krama honom. De som kan och vill får även berätta sitt namn.

Därefter sjunger vi namnsånger och leker enkla grupplekar. Vi benämner ofta fröknarnas o barnens namn. Använder foton på barnen.

I  början av hösten har vi kortare samlingar med hela gruppen och använder gruppstärkande lekar. För att förstärka  kommunikationen använder vi kroppsspråk, bilder och tecken som stöd. Vi är med barnen på golvet i leken och visar hur man kan leka och tränar barnen i turtagning.

Barnen får successivt lära sig regler och rutiner efter mognad.

Vi observerar barnens intressen och är lyhörda för vad de vill.

Enklare aktiviteter kommer även att planeras in.

Under lunchen kommer barnen i den mån det går att få sitta vid samma bord som sin "ansvarsfröken".

Under introduktionsperioden kommer vi att observera barnen för att se var de är i sin utveckling, för att kunna ge dem stimulans för sin fortsatta utveckling.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: