Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & rätt

Skapad 2020-06-14 08:55 i Oxledsskolan Partille
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Samhället är uppbyggt av lagar och regler som varje individ är skyldig att följa. Bryts dessa lagar, så begår vi ett brott och vad händer då? Det kommer du att få reda på i detta arbetsområde.

Innehåll

Vad?

Under arbetets gång kommer ni att få lära er om:

Lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle,

Vad som klassas som ett brott,

Vilka straff vi har i Sverige, 

Grundlagarna i Sverige och vad de står för,

Hur det går till när polisen undersöker en brottsplats,

Vilka uppgifter en försvarsadvokat har,

 

Hur

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.
 • Grupparbete där du får visa vägen från ett brott till ett straff.
 • Svara på frågor kring filmer vi ser på. 

Bedömning:

Du kommer att bedömas både muntligt och skriftligt.

Muntligt: Engagemang och delaktighet i diskussioner.

Skriftligt: Besvara frågor, samt redovisa för gången från brott till straff.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: