Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr Matematik: Tid åk 4 (2019/2020)

Skapad 2020-06-14 20:30 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetsområdet "Tid" kommer att handla om: - almanackan (tidsenheter, läsa av almanackan, skriva datum) - klockan (klockslag -analogt och digitalt, tidsenheterna) - tidsskillnad (beräkna tidsskillnader mellan olika klockslag)
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet ska vi repetera och lära oss mer om olika tidsenheter. Du ska få träna på att avläsa tider och beräkna enkla tidsskillnader. På olika sätt kommer du få träna upp din säkerhet i att avläsa klockan, både analogt och digitalt.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor vi tränar:

  • /.../ lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt Innehåll, åk 4-6:

 

Mål

Mål med arbetsområdet:

Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om:

- att förstå och använda de aktuella orden och begreppen

- att avläsa och skriva datum på olika sätt

- att jämföra, uppskatta och mäta tid

- att omvandla tidsenheter

- att avläsa och skriva klockslag, både analogt och digitalt

- att beräkna tidsskillnad

 

Arbetssätt

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Genom samtalet får eleverna chans att kommunicera matematik i olika sammanhang, vilket skapar goda förutsättningar att öka förståelsen för de begrepp som kunskapsområdet innehåller.

Vi varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta genom t ex EPA (enskilt, par, alla), kooperativt lärande och att tänka, diskutera och resonera i grupp.

Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Vi varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att:

- på olika sätt lyfta, repetera och träna för att befästa de aktuella begrepp.

-  varva gemensamma samtal och genomgångar av de olika begreppen med arbete både enskilt och i olika grupperingar.

- färdighetsträning kommer att ske på olika sätt, både i skolan och hemma (läxor).

- repetera och träna vidare på klockan, för att ge alla möjlighet att öka sin säkerhet i att avläsa analog och digital tid.

- träna på att jämföra, uppskatta och mäta tid genom att göra olika aktiviteter (t ex sätt dig när du uppskattar att det gått 2 min), samt resonera kring olika strategier man kan använda sig av när man uppskattar tid.

- träna oss på att göra enhetsomvandlingar mellan olika tidsenheter (185 s = 3 min 5 s, ett och ett halvt år = 18 månader...)

- lyfta, lära och träna oss på att befästa olika strategier och hitta lämpliga metoder att använda vid beräkning av tidsskillnader, samt träna oss på att beräkna tidsskillnader

- träna oss på att avläsa information i en almanacka som t ex flaggdagar, helgdagar, veckodagar, namnsdagar, nummer på veckorna, hela veckor ...Vi kommer bl a att använda oss av:
* www.nomp.se , www.bingel.se, www.skolplus.se, www.elevspel.se 
* olika lathundar (t ex aktuella begrepp, almanackan, klockan - analog och digital tid)
* PowerPoints (t ex omvandla tidsenheter)
* övningar inlagda i classroom
* övningar i läromedlet "Koll på Matematik"
* hemläxor
* konkret material (t ex små analoga klockor, almanacksblad ...)
* små whiteboardtavlor

 

Aktuella ord och begrepp:

tidsenheter, sekund(s), minut(min), timme (h), dygn, vecka, månad, år, skottår, skottdagen, månaderna (januari, februari ...),
veckodagarna (måndag, tisdag ...), decennium, sekel, millennium, datum, timvisare, minutvisare, analog tid, digital tid, tidsskillnad, senare, tidigare

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

- förstå och använda de aktuella orden och begreppen

- att avläsa och skriva datum

- att jämföra, uppskatta och mäta tid

- att omvandla tidsenheter

- att avläsa och skriva klockslag, både analogt och digitalt

- att beräkna tidsskillnad

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: