Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2020-06-14 22:24 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Vi ska lära oss mer om räknesätten multiplikation och division och skapa förståelse för sambandet dem emellan.

Innehåll

Syftet är att du ska förstå:

 • Multiplikationstabellerna 0-10.
 • Att multiplikation är detsamma som upprepad addition.
 • Att man kan byta plats på talen i en multiplikation (kommutativa lagen).
 • Hur division fungerar genom att dela lika.
 • Att division och multiplikation hänger samman. 

Vi kommer att öva på detta genom att:

 • Lyssna till genomgångar.
 • Räkna tillsammans på smartboard och white boards.
 • Öva enskilt och tillsammans med kompis.
 • Färdighetsträna i matteboken, stenciler och olika appar. 
 • Arbeta laborativt med konkret material vid behov. 

Din lärare kommer att bedöma om du:

 • Strategier för att räkna multiplikation.
 • Kan omvandla upprepad addition till multiplikation som t.e.x 5 + 5 + 5 + 5 = 4 x 5.
 • Förstår att det är bättre att uttrycka t.ex. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 som 10 x 3.
 • Kan dela upp t.ex. 12 godisar på 4 personer så att alla får lika många.
 • Kan uttrycka ovanstående som divisionen 12 / 4 = 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3

Matriser

Ma
Årskurs 3, multiplikation och division

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matematiska begrepp
multiplicera, faktor, produkt, dividera, nämnare, täljare, kvot
Använder vardagsuttryck vid multiplikation och division.
Använder korrekta matematiska ord blandat med vardagsuttryck vid multiplikation och division.
Använder korrekta matematiska ord vid multiplikation och division.
Kommutativa lagen
Behöver stöd för att kunna använda kommutativa lagen på ett lämpligt sätt.
Tillämpar kommutativa lagen vid multiplikation.
Tillämpar kommutativa lagen vid multiplikation och kan förklara innebörden.
Division
Behöver stöd, tex klossar för att räkna ut en division.
Behöver ibland stöd för att räkna ut en division.
Vet hur man beräknar en division.
Samband mellan räknesätten
addition och multiplikation multiplikation och division
Kan med hjälp se sambandet mellan räknesätten.
Använder sig av sambandet för att kontrollera sin lösning i större utsträckning.
Kan förklara sambandet mellan räknesätten och använder sig av sambandet för att kontrollera sin lösning.
Multiplikationstabellerna
0, 1, 2, 5, 10
Kan delar av multiplikationstabellerna men behöver konkret material för att komma fram till svaret.
Kan större delarna av multiplikationstabellerna.
Kan multiplikationstabellerna.
Multiplikationstabellerna
3, 4
Kan delar av multiplikationstabellerna men behöver konkret material för att komma fram till svaret.
Kan större delarna av multiplikationstabellerna.
Kan multiplikationstabellerna.
Multiplikationstabellerna
6, 7
Kan delar av multiplikationstabellerna men behöver konkret material för att komma fram till svaret.
Kan större delarna av multiplikationstabellerna.
Kan multiplikationstabellerna.
Multiplikationstabellerna
8, 9
Kan delar av multiplikationstabellerna men behöver konkret material för att komma fram till svaret.
Kan större delarna av multiplikationstabellerna.
Kan multiplikationstabellerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: