Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogika planering, VT2020,persiska/Dari. vecka 12-23

Skapad 2020-06-14 23:44 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogiska planering för modersmålsundervisning i persiska/Dari

Innehåll

Arbetsområde

 

Kultur och samhälle

Högtider-Norooz

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven.

Vi ska ta reda på dessa frågor

Vad är Norooz?

Varför firar man Norooz?

Vad gör man under Norozperioden?

Vad har man på Haftsin bordet?

Varför har vi de på bordet?

översätta en sevensk text till persiska/Dari . 

Översätta en persiska/Dari text till svenska. 

Jämföra sven

Undervisning och arbetsmetoder.

I undervisningen kommer vi att gå igenom…

 • Vad Norooz är och varför man firar den
 • Vad vi har på bordet

 

Du kommer att få arbeta med...

Att tala om Norooz och jämföra med svensk jul ochValborg

 •  Berätta och skriva hur ni firar hemma.
 • Norooz historia.
 • vilka länder firar Norooz
 • vilket år är det nu enligt detta årräkning

 

Eleven har uppnått målen när...

Du är godkänd när du…

 • Gjort en muntlig och skriftlig presentation  av Norooz och norooz historia.

 • har lärt sig om de centrala innehåll om temat

 

 

 

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: