Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering, VT 2020 ,persiska/dari vecka 12-23

Skapad 2020-06-14 23:41 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

 

Kultur och samhälle

Högtider-Norooz

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven.

Vi ska ta reda på dessa frågor

Vad är Norooz?

Varför firar man Norooz?

Vad gör man under Norozperioden?

Vad har man på Haftsin bordet?

Undervisning och arbetsmetoder.

I undervisningen kommer vi att gå igenom…

 • Vad Norooz är och varför man firar den
 • Vad vi har på bordet och vad symbolisera dem
 • kuna lära sia haft sin utan till

 

Du kommer att få arbeta med...

Att tala om Norooz och jämföra med svensk jul ochValborg

 • Intervjua dina föräldrar och berätta hur ni firar hemma.
 • Att lyssna på sagor och myter som handlar om Norooz.
 • Att rita bilder till vad du hört
 • vi visar i klassen hur 7sin ser ut med hjälp av film och bilder
 • kommrr att gå genom historien om Norooz

 

 

 

Eleven har uppnått målen när...

Du är godkänd när du…

 • Gjort en muntlig och skriftlig presentation  av Norooz.

 • eleven ska kunna beskriva om Norooz tradition och vilka länder firar det
 • vilket år är det enligt detta räkneåret

 

 

 

 

Avsnitt 2

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: