Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställa text

Skapad 2020-06-14 23:49 i Ale Gymnasium Ale
Grundskola F Svenska
Söka, välja ut och sammanställa text. Välj en dialekt, som du lär dig lite mer om, och skriv en sammanfattande faktatext.

Innehåll

SÖKA; VÄLJA UT OCH SAMMANSTÄLLA TEXTKunskapskrav: 

 

 

Söka, välja ut och sammanställa

 

 

 

E  - Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

C - Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

A - Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

 

Sammanställningar

 

 

 

E - Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

C - Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

A - Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

 

 

Förslag på uppgift:

 

 

 

Skriv en sammanfattande text om en dialekt i Sverige.

 

Välj en svensk dialekt att undersöka. Lär dig mer om dialekten och lyssna på inspelningar av den.

 

 1. Välj ut två källor. Motivera för din lärare varför du valde just dessa. Läs eller lyssna på dina källor minst en gång.
 2. Gör en tankekarta - Sätt tre-fyra underrubriker
 3. Läs eller lyssna på dina källor igen och stryk under eller anteckna viktig information som du vill ha med i din egna text om dialekten. (Kanske kan du skriva in det direkt i tankekartan nedan, eller så använder du dig av mallen nedan.)
 4. Informationen sorterar du sedan in under dina underrubrikerna.
 5. Använd dig av referensmarkörer: ”Författaren skriver att…..”, Enligt NE så…… Så att man ser tydligt att du har letat upp fakta från minst två olika källor.

 

 

 

Det finns bra källor på nätet att använda för detta:

 

 

Matriser

Sv
Sammanställa text

Söka, välja ut och sammanställ

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka, välj ut och sammanställ
 • Sv
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Sammanställningar
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: