Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärderingsmall, Färgelandas förskolor

Skapad 2020-06-15 08:13 i Höjdens förskola Färgelanda
Mall att använda till utvärderingar av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Utvärdering Filifjonkan 19/20

Innehåll

Mål

Mål från förskolans läroplan.

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Förberedelse inför förskoleklass. Barnen kommer från olika avdelningar och ska lära känna varandra bättre för att få en tryggare övergång till förskoleklass.

Målkriterier.

Barnen ska känna sig trygga i gruppen och kunna samarbeta ihop med andra barn som de inte gått på samma avdelning som tidigare. Detta för att de sedan ska kunna lära bättre och samarbeta i skolan. Träna på att lyssna på varandra och inte avbryta när någon talar. Träna på att räcka upp handen om man vill säga något på samlingar, vänta på sin tur. Läsa och lyssna på böcker både via Polyglutt och fysiska böcker. Ha boksamtal om dessa. Arbeta en del med balanssinnet. Arbeta med språk på olika sätt, ljuda bokstäver, bygga meningar, titta på Livet i bokstavslandet på UR-skola. 

Insatser

Vi har arbetet med värdegrund genom att prata om hur man ska vara mot varandra, vi har tittat på material från UR-skola som handlar om värdegrund. Vi har tränat på att lyssna på varandra och inte avbryta när någon talar. Vi har tränat på att räcka upp handen om man vill säga något på samlingar, vänta på sin tur. Läst och lyssnat på böcker både via Polyglutt och fysiska böcker. Haft boksamtal om dessa. Vi har arbetat en del med balanssinnet då vi upptäckte att många hade problem med detta. Arbetat en del språk på olika sätt, ljudat bokstäver, byggt meningar, tittat på Livet i bokstavslandet på UR-skola. Använt skolans idrottshall för att träna på olika balansövningar. Arbetat med olika matematikövningar, matteburken, olika uppdragskort i tex skogen. Tittat på Livet i mattelandet på UR-skola.

Forskningsanknytning

Anknyt till relevant forskning. Vad grundar sig våra insatser på för forskning?

Resultat

Vi har arbetet med värdegrund genom att prata om hur man ska vara mot varandra, vi har tittat på material från UR-skola som handlar om värdegrund. Vi har tränat på att lyssna på varandra och inte avbryta när någon talar. Vi har tränat på att räcka upp handen om man vill säga något på samlingar, vänta på sin tur. Läst och lyssnat på böcker både via Polyglutt och fysiska böcker. Haft boksamtal om dessa. Vi har arbetat en del med balanssinnet då vi upptäckte att många hade problem med detta. Arbetat en del språk på olika sätt, ljudat bokstäver, byggt meningar, tittat på Livet i bokstavslandet på UR-skola. Använt skolans idrottshall för att träna på olika balansövningar. Arbetat med olika matematikövningar, matteburken, olika uppdragskort i tex skogen. Tittat på Livet i mattelandet på UR-skola.

Barnen har visat stort intresse för de saker som vi arbetat med. En del barn har lärt sig att läsa under denna tiden. De har lärt sig att respektera varandra och varandras känslor. Många barn har lärt sig att räkna till 100 och en del har även lärt sig 10-kamraterna. Vissa har lärt sig dubbelt och hälften när vi tränat på detta. De har lärt sig att kunna balansera saker på huvudet, stå på ett ben, hoppa jämfota, kasta och fånga bollar. Barnen har börjat att fråga efter kompisar från andra avdelningar när vi inte är på Filifjonkan. 

Analys och bedömning

Barnen ville inte gå till Filifjonkan vilket resulterade i att det tog längre tid att komma igång med verksamheten som planerat. Vi fick då ta hjälp av annan personal för att barnen skulle känna sig trygga och vilja komma. Detta tog nästan hela hösterminen. 

Varit mycket sjukfrånvaro på båda personal som påverkat verksamheten negativt då annan personal fått hoppa in. Vi har då fått lägga om planerade aktiviteter. 

Antalet timmar per vecka har påverkat en del i resultatet då det inte funnits tid till att vidareutveckla vissa saker som personalen velat göra. Inte funnits tid till att kunna engagera sig för enskilda barn som haft behov av extra stöd.

Hade behövt mer tid till planering och reflektion för att kunna tillgodose barnens behov. 

Åtgärder för utveckling

Mer tid för planering och reflektion.

Mer tid med barnen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: