Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2020/2021 Klädnypan - Barn i dialog med omvärlden

Skapad 2020-06-15 08:26 i Tullbro förskola Falkenberg
Ny mall Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 2020/2021
Förskola
Vi har undersök på hur många olika sätt man kan bo och vi vill utmana barnens förmåga att konstruera.

Innehåll

Erfarenheter och lärdomar

Vi ser att vi behöver rikta vår läsning och berättande till barnens behov och språkliga nivå använd upprepning

Vi behöver gör urval av ramsor så att barnen möter dem om och om igen.

Vi behöver skapa berättande med visuellt stöd 

Vi behöver hitta tydliga strukturer för hur vi använder dokumentationen och göra det kontinuerligt.

Ta med barnen i den delen av undervisningen och göra det till en naturlig del. Planera för detta på vår planeringstid.

 

Innehåll och syfte

Vi vill tillsammans med barnen undersöka på hur många olika sätt man kan bo. Vi vill utveckla barnens förmåga att acceptera olikheter och kunna se dem som en tillgång. 

Vi vill utveckla barnens förmåga att förstå och skapa berättelser i olika former. Vi vill utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga.

Vårt mål:

är att utmana olika sinnen hos barnen. Vi vill att barnens lärande ska vara mångsidigt och sammanhängande.

Konkret betyder detta att vi kommer att utmana barnen att skapa, bygga och konstruera. Även uppmärksamma barnen på hur saker och ting är byggda. Lära dom att se , jämföra och dra slutsatser och förundras tillsammans.  

De minsta barnen kommer jobba utomhus och leta små krypin där olika figurer bor. Leta och förundras. 

Oemotståndliga zoner. 

 

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

Inbjudande läshörna. 

Inbjuda till lek som främjar fantasi. Tillåtande miljöer. Barnen ska se vad man kan göra på olika platser. 

Oemotståndliga Zoner. 

En skrivhörna som lockar till skrift och språkutveckling. ( skolhörna ) 

Låta barnen ”äga” idéer-planschen genom att de själva får sätta upp tankar och idéer.

Vår lärmiljö skall vara föränderlig utifrån vad barnen har behov av i sina lekar.

Idé-plansch 

Vi låter det finnas plats till material i de olika lärmiljöerna som barnen själva bestämmer. Vi gör grunden och barnen är med på fortsatt iscensättning.   Vi möjliggör till till vidare utveckling av miljöerna.  

En del är den pedagogiska dokumentationen som byts ut då och då. Barnen bestämmer var det ska sitta . Placeras i deras höjd.  Locka till samtal. 

 

Organisation och arbetssätt

Vi kommer börja med en gemensam start  med Bergakungen. Vi kommer lägga fokus på kungens boende.  Sedan diskutera i mindre grupper om hur man bor. Hus lägenhet. Stuga.. hur bor barnen? Skicka med ett brev hem. Föräldrar skickar bild på barnens boende.

Vi delar barnen i 2 olika grupper 3 fm i veckan. De äldre barnen med 2 pedagoger och de yngre med en pedagog. 

Vi kommer göra det möjligt för barnen att utforska boende med hjälp av olika Estetiska uttrycksformer. Ha inspiration tillgängligt. 

Prata olikheter. Alla bor olika. 

Barnen ges möjlighet att prata om projektet och inspireras av varandra genom det dagliga samtalet. Bildspel på aktiviteter vi gjort och på byggen som barnen gjort. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Genom unikum. Dokumentation i hallen där man får en liten inblick av vad vi gör på förskolan. 

 

Sammanfattning av undersökningsperioden

Vilka frågor och funderingar har vår undervisning och lärmiljö väckt hos barnen?

Vad utifrån detta vill vi undersöka vidare och fördjupa?

De äldsta barnen har funderat kring "Hur det de konstruerar skall bli stabilt" Barnen bygger på många olika sätt, långa vägar, trappor, tunnlar, djurparker, hus. När vi för in olika figurer i leken skapar de olika världar som djurparker mm. Deras byggen utvidgas och de bygger på olika ställen tex i hyllan. Barnen inspireras av varandra och de blir förebilder för varandra. Vi har byggt och konstruerat med olika material och på olika ställen som skogen. Barnen samtalar kring deras hus och vem som bor var när de tittar på våra uppsatta hus och barnbilder. Materialet vi har väcker bygglust hos barnen. Både mjuka hårda klossar intresserar barnen. De barnen som är intresserade av fordon bygger gärna sånt som hör till den leken. Barnen bygger gärna på "längden" och balanserar på klossarna. De bygger gärna banor på gården. Plexi klossarna väcker barnen nyfikenhet och vi ser att de gör upptäckter genom att titta genom glaset. Barnen har mött mycket fasta klossar i miljön. 

 

Hur vill vi gå vidare i projektet?

Vi vill utmana barnen vidare genom att de får tillgång till andra typer av bl.a. mjuka material. Vi vill skaffa cylindrar för att utmana byggandet. Vi vill utmana Barnen genom att låta dem möta materialet lera. Vi behöver utmana barnens lek genom att vi tillför figurer till konstruktionsmaterialet som väcker rollek. 

 

Formulera och konkretisera mål

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Vi som pedagoger är med i leken och är medutforskare. Vi har en tillåtande miljö som ger utrymme för barnen att vara kreativa och utveckla leken tillsammans.  Vi vill utmana barnen att tänka till vad de kan använda för att utveckla leken i form av olika material. 
 •  
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Vi vill utmana barnen vidare i sin förmåga att konstruera med andra material än klossar, både endimensionella och tredimensionella.  Barnen får möjlighet att påverka materialet och skapa när materialet är föränderligt som tex lera. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: