Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlan Uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-06-15 09:42 i 133111 Förskolan Täppan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Projektsammanfattning:

 • Hur uppfyllde vi projektets syfte/fråga? Och varför 

 • Under höstterminen och inledningen av vårterminen hade vi projektfrågan "Vad är en robot". Efter att vi uppnått svaret på denna fråga fortsatte vi projektet genom fördjupning av teknik och programmering. Robotarna har således funnits med genom hela projektet även om de inte varit huvudfokus.

Vi har genom hela vårt robotprojekt specifikt tagit fasta på följande mål från läroplanen:

·         förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

·         förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,

·         Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.

Hur vi gjort för att uppfylla projektfrågan och målen finns uppräknat i uppföljningsperiod 2. 

 

 • Hur har barnen haft inflytande i projektet? 

Vi har utgått från vad barnen varit intresserade av i utformandet av projektet och hur vi har jobbat med det. Vi såg ett intresse för robotar, och har jobbat kring det genom områden som bygg, sång, musik, rörelse, skapande, matematik och teknik. Områden som vi sett barnen tycker om.  

 • Hur reflekterade vi med barnen? 

Vi har skapat tillfällen för reflektion i mindre grupper och även individuellt. Vi har reflekterat genom bilder, filmer, barnens utsagor, böcker.

 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? 

Vi har sett en stor utveckling och en förståelse för teknik, robotar och programmering. Detta blir tydligt i barnens samtal med oss och varandra och nyttjandet av BlueBoten, WeDo, Puppet Pals och Doc:en.

 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos enskilda barn? 

Detta har blivit tydligt i att vi sett framsteg i användandet av digitala verktyg. Och också i barnens sätt att föra resonemang kring teknik och robotar, t.ex. blev det tydligt då de fick svara på frågor kring robotar som en sammanfattning.

 

 • Hur har barnen fått syn på sin egen/varandras lärande och förändrat kunnande? 

Genom samtal och reflektion kring bilder och dokumentation på väggarna. Vi har läst upp barnens svar och tankar kring vad en robot är. Att de sett sitt eget animerade dataspel och varandras spel. Då de jobbat tillsammans med olika digitala material.

 

 • Hur har vår organisation (dag- och veckoorganisation, roller och ansvar) fungerat? 

Vår organisering har fungerat bra genom att vi haft en bra planering och att vi följt det vi planerat och haft en tanke på hur vi skall gå vidare.  

 

 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat? 

Det syns tydligt i vår miljö vad vi har jobbat med genom att vi har dokumentation, bilder och alster upphängda. Vi har använt de flesta av avdelningens rum i vårt projekt, t.ex.:

-         Biblioteket för robotlitteratur och samtal

-         Arbetsrummet för skapande och digitala verktyg

-         Hallen för dokumentation och bygge med magneter

-         Bygg- och konstruktion

-         Rörelserummet för samlingar, rörelsestunder och robotsångsamling

 

 • Hur har vårdnadshavarna involverats? 

De har tagit del av information genom utbildningsbrev, utvecklingssamtal, dagliga samtal, dokumentation och robotsångsamlingen.

 

 • Vad blev bra/mindre bra – och varför? 

Vi tycker att det varit ett roligt och lärorikt projekt för barnen, och vi har märkt detta på dem. Vi hade storslagna planer för fortsättningen av projektet med flera utflykter men covid-19 begränsade oss.

 

 • Var det något som förvånade oss? 

Vi har förundrats över barnens förmågor och kunskaper vid flertalet tillfällen. Ett exempel är när vi blev mycket imponerade över barnen var när vi hade bokat in oss på en workshop med WeDo på Tekniska museet. Barnen var så kunniga!!

 

 • Vad är vi mest stolta över i projektet? 

Robotsångsamlingen! Det låg mycket arbete och engagemang bakom den.

 

 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt? 

Att vi som pedagoger är trygga i att ett projekt kommer växa fram om vi är lyhörda och inlyssnande. Och att våga utmana barnen med saker som kan kännas svåra.

 

 • Tankar om kommande pedagogiska år?  

Vi ser fram emot nya utmaningar och nya kunskaper i för oss nya barngrupper.

 

 • Kompetensutveckling?   

Vi vill fortsätta lära oss om digitala verktyg i undervisningen.

 

Här följer en bildkavalkad från projektet:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: