Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UTE RÖRIS

Skapad 2020-06-15 09:46 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Ska-mallen till Ängsgårdens förskola. Planera-Utföra-Utvärdera. Utvärderingen görs inne på: Planering längst nere: Reflektion och Analys.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

nuläge -Barnen har ett stort rörelse behov och att röra sig till musik och utmana kroppens motorik. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Barnen ska förstå att röra på sig är viktigt , vänta på sin tur , utmana motoriken genom olika redskap tex hinderbarna- krypa, balansera, springa, hoppa, rulla 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

metod- barnen ska få röra sig ute på gräsmattan . att få vara utomhus

material- bänk , kryptunnel, rockringar, balansplattor, bollar, koner,

miljö- gräsmattan på lilla gården

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: