Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga presentationer - pedagogisk planering i svenska

Skapad 2020-06-15 10:02 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
I svenska kommer vi denna terminen arbeta med att hålla muntliga presentationer. Vi kommer att beröra förmågan att samtala i form av presentationer. Din presentation ska handla om något som du tycker är intressant och spännande. Du väljer alltså fritt ditt ämne. Under ditt föredrag får du gärna ta med och visa någonting som har med ditt föredrag att göra. Du får också använda Google Presentation eller annan typ av presentation om du vill. Vi kommer också tillverka talkort.

Innehåll

Muntliga presentationer

Pedagogisk planering i svenska

 

I svenska kommer vi denna terminen arbeta med att hålla muntliga presentationer. Vi kommer att beröra förmågan att samtala i form av presentationer. Din presentation ska handla om något som du tycker är intressant och spännande. Du väljer alltså fritt ditt ämne. Under ditt föredrag får du gärna ta med och visa någonting som har med ditt föredrag att göra. Du får också använda Google Presentation eller annan typ av presentation om du vill. Vi kommer också tillverka talkort.

 

Mål

 • Kunna förbereda din presentation i form av talkort med stödord, tankekartor eller någon annan form av sammanfattning av det du ska presentera.

 • Kunna samtala kring något som du är intresserad av framför klassen. Din presentation ska ha tydlig inledning, innehåll och avslutning.

 • Kunna anpassa talet, språket och kroppsspråket till din presentation och din publik.

 

Undervisning

Vi kommer att förbereda våra presentationer på svensklektionerna genom att samla fakta om det som ni ska berätta om och sammanfatta fakta på talkort. Vi kommer också att träna på hur man håller en presentation för andra och ge kamratrespons till varandra. Vi kommer också öva vidare på hur man är en god publik och ger respons till sina kompisar på bästa sätt.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske på både den muntliga delen (presentationen) och sammanfattningarna på dina talkort alternativt på din Google Presentation eller liknande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: