Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema FJÄRILAR

Skapad 2020-06-15 10:29 i Testskola Ale Ale
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola 2 – 7 Svenska Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet
Vart kommer fjärilen ifrån? Vad äter den? Hur lever den? Vad är en puppa?

Innehåll

Fjärilar

Vad är en larv? Hur blir en fjäril till? Hur ser en puppa ut? Vad äter en fjäril? Vilka fiender har fjärilar?  

Dessa frågor och många fler ska arbetet med fjärilarna ge svar på. Vi kommer att följa en fjärilslarv från liten larv till fullt utvecklad fjäril. Sedan ska vi se om vi kan få nya ägg innan vi släpper ut dom. 

Arbetet med fjärilar kommer att pågå några veckor. Vilket är cykeln från larv till fjäril.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

utveckla och gestalta olika estetiska uttryck med färg lera och papper

skapa

söka information från olika källor

få kunskaper om natur

förstå en livscykel

fundera över människan påverkning av natur och miljö

få en känsla för att ta hand om något levande

Undervisningens innehåll

Vad?

lära om växter och djur deras livsvillkor och levnadsmiljöer

lära om människan påverkan på natur och miljö

kunna beskriva växt och djur miljön runt skolan

söka fakta digitalt

leta i böcker

få en känsla om skötsel av djur och natur

olika sätt att skapa

 

Hur?

eleverna kommer att få 2 larver var som dom ska sköta och ge mat - även ta hänsyn till ljud, ljus, klimat och temperatur

ska sen följa larvens utveckling till puppa och till fjäril

vad äter dom i det olika stadierna

när äter dom inte - hur klarar dom det

var bor fjärilarna och vad gillar dom - gå ut i närmiljön och studera och reflektera

vi ska leta i böcker och på nätet vad vi hittar för bilder och om vi känner igen det

vi ska även på bilden skapa fjärilar i olika modeller och av olika material

 

Kunskapskrav (för år 9)

eleven ska delta i att hitta information - olika källor

eleven skall delta i att undersöka närmiljön och reflektera där över

eleven ska urskilja egenskaper hos växter och djur

eleven ska kunna namn och livsvillkor och levnadsmiljöer

eleven ska fråga lyssna svara beskriva

eleven ska delta i att välja olika material och skapa

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Se matriser

 

Uppgifter

 • Rita fjäril

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3

Matriser

Sv VEU KOM ES
Bedömningsmatris Fjärilar

Detta kan du
Detta är du påväg att klara
Beträffande egenskaper hos växter och djur
 • VEU   9
Du deltar i kommunikation om växter och djur och deras namn
Beträffande livsvillkor och levnadsmiljöer hos växter och djur
 • VEU   9
Du deltar i kommunikation om växter och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer
Beträffande fördjupande kunskaper
 • VEU   9
Du kan ge exempel på växter och djur till namn och berätta om deras egenskaper
 • VEU   9
Du kan berätta om växter och djur och deras livsvillkor och levnadsmiljöer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: