Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NOVELLER vecka 38-45

Skapad 2020-06-15 10:44 i Tråsättraskolan Österåker
Vi kommer att arbeta med novellen som genre. Vi går igenom typiska drag, uppbyggnad samt läser olika noveller.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Nu ska vi läsa och skriva noveller!

Innehåll

Arbetsgång

Under veckorna 38- 45 kommer vi att gå igenom typiska drag för genren, läsa och diskutera noveller samt avsluta arbetet med att du ska skriva din egen novell. Låt fantasin flöda och lycka till! 


Vi går igenom vad som är typiskt för en novell och övar på de typiska dragen.

Vi läser och diskuterar flera noveller.

Vi planerar egen novell med hjälp av tankekarta eller liknande förberedelse.

Vi skriver noveller och ger varandra respons innan inlämning av sista utkastet.

Inlämning av din egen novell fredag, v. 45

Material

Vi kommer att använda oss av fakta ut Fixa Texten 2 samt noveller från olika samlingar. Vi arbetar i skrivboken och på dator.

Bedömning

Du bedöms på de läsförståelseuppgifter vi jobbar med och på hur du bearbetar och ger respons på novellerna samt förstås på din färdiga novell. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris: Novell

>
>>
>>>
Skriva
UPPGIFT
Du har skrivit en text som till innehåll och form i huvudsak följer mönstret för en novell. Du har valt en passande rubrik till din text.
Du har skrivit en text som till innehåll och form relativt väl fungerar som en novell. Du har valt en passande rubrik till din text.
Du har skrivit en text som till innehåll och form väl fungerar som en novell. Du har valt en passande rubrik till din text.
Skriva
Innehåll
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t ex karaktärer, känslor eller miljöer. Textens berättarperspektiv är i huvudsak konsekvent (eventuella brister stör inte förståelsen).
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex karaktärer, känslor eller miljöer. Textens berättarperspektiv är konsekvent.
Din novell innehåller välutvecklade och nyanserade gestaltande beskrivningar av t ex karaktärer, känslor eller miljöer.
Skriva
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Du använder enkel textbindning. (Viss koppling mellan inledning, stycken, avslutning, samt meningar emellan).
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Du följer den "dramaturgiska kurvan" relativt väl. Du använder utvecklad textbindning. (Relativt väl fungerande koppling mellan inledning, stycken, avslutning, samt meningar emellan)
Novellens dramaturgi är komplex. Du följer den "dramaturgiska kurvan" väl. Du använder välutvecklad textbindning. (Tydlig koppling mellan inledning, stycken, avslutning, samt meningar emellan. Både meningar och stycken binds samman på ett väl fungerande sätt).
Skriva
Språk och stil
Viss språklig variation. Ordvalet är enkelt. Upprepningar förekommer. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du blandar tempus till viss del, men det påverkar inte förståelsen av novellen. Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Relativt god språklig variation. Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Varierande längd på meningarna. Du använder korrekta tempusformer relativt väl. Språket är relativt väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
God språklig variation. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar innehållet i novellen väl. Meningarna har varierande längd och är komplexa. Du använder korrekta tempusformer väl. Språket är väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Skriva
Skrivregler
Du följer i huvudsak skrivreglerna för skiljetecken och stavning.
Du följer skrivreglerna för skiljetecken och stavning relativt väl.
Du följer skrivreglerna för skiljetecken och stavning väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: