Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia

Skapad 2020-06-15 10:48 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Kemi
Vi kommer att lära oss om materia, atomer, molekyler, kemiska reaktioner, fysikaliska omvandlingar, volym m.m. samt hur vi arbetar naturvetenskapligt.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

 

Det här ska du arbeta med

 • att beskriva och förklara materiens uppbyggnad
 • övergångar mellan fast form, flytande form och gasform
 • några historiska och nutida upptäckter inom kemi
 • metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar
 • olika mätningar och mätinstrument, till exempel vågar och mätglas
 • genomföra enkla systematiska undersökningar
 • lära dig att använda utrustning på ett säkert sätt
 • jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader
 • göra dokumentationer av enkla undersökningar 

 

Du ska visa kunskaper om 

 • några vanliga farosymboler
 • atomer och molekyler
 • grundämne och kemisk förening
 • vad som händer i en kemisk reaktion
 • vilka faser ett ämne kan ha
 • vad som händer i en fysikalisk omvandling
 • smältpunkt och kokpunkt
 • enheter för massa och volym
 • skillnad mellan rent ämne och blandning
 • olika separationsmetoder: dekantera, filtrera och destillera

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Arbeta med kemiboken kapitel 2 och 3 (blå spektrum)
 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Genomföra undersökningar
 • Olika uppgifter
 • Titta på filmer
 • Eget arbete

 

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

Det kommer också att vara några tydligare bedömningstillfällen som är:

 • skriftligt prov (kapitel 2)
 • undersökning med rapport (kapitel 3)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: