Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alternativa pedagoger

Skapad 2020-06-15 10:49 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Alternativa pedagoger- föreläsning Fröbel, Piaget och Vygotskij med prov. Montessori, Reggio Emilia, Freinet och Fröbel
Gymnasieskola Pedagogik
Vi börjar med Piaget och Vygotskij för att fortsätta med att jobba i grupp med resten

Innehåll

Olika pedagoger påverkar våra arbetssätt

Piaget,  Vygotskij, Ellen Key och Fröbel där lägger vi grunden utifrån nyckelord och har kunskapstest.

Vi fortsätter med grupparbete  på Montessori, Waldorf, Reggio Emilia och Freinet utifrån givna nyckelord som blir en bra grund till jämförelse pedagogerna emellan.  

  

 1. Du kan lägga till en egen matris, eller hämta en redan skapad från Skolbanken. Denna matris kommer ligga i din planering och kan markeras av både lärare och elev separat så elev och lärare båda kan skatta om eleven uppnått ett visst lärandemål. Du kan naturligtvis skapa formativa matriser i din planering på egen hand på det sätt som bäst passar din undervisning och elevernas lärande, men observera att om du använder en lärandematris för att bryta ner kunskapskraven i mindre beståndsdelar, eller omformulera dem för att öka läsbarhet, ska de innehålla de värdeord som finns i skolverkets kunskapskrav.

 2. Du kan skapa en eller flera skugguppgifter i planeringen redan här och aktivera dem i din planering när du ska koppla elevprestationer som underlag för betygssättning i kunskapskravstabellen.

 3. Ta bort de här instruktionerna.

 

Exempeltext att ersätta:

Handeln är en central del av vår globala ekonomi och påverkar många segment av vårt samhälle. 

 

Vilka teorier och mekanismer ligger bakom den internationella handeln? 

Varför befinner sig USA och KINA i vad media beskriver som ett handelskrig? 

Vilka fördelar och nackdelar innebär frihandel och protektionism? 

Ovanstående frågetecken kommer vi bland annat att räta ut under kommande veckor!

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Ersätt tabellen nedan med din egen preliminära tidsram:

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

47 

Introduktion Fröbel, Ellen Key
48 Piaget Vygotskij
49 Prov Grupparbete
50 Grupparbete Grupparbete
51 Gruppredovisning

Skriftlig examination på plats i salen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier, till exempel Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik och Freinetpedagogik, som ligger till grund för arbete i pedagogiska verksamheter.
  Ped  -
 • Pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer.
  Ped  -
 • Sambandet mellan pedagogiska förhållningssätt samt arbetssätt och lärande.
  Ped  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Ped  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: