👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP LGR22- Idrott och hälsa - Öga/handkoordination år 8

Skapad 2020-06-15 11:11 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vad är backspike? Vad är baggerslag? Vad är serv? Hur kombinerar jag slagserier i boxercise? Vad är uppercut? Dessa frågor får du svar på i detta arbetsområde där vi arbetar med öga- handkoordination.

Innehåll

    Preliminär tidsram och planering

Veckoplanering hittar du i Classroom.

Material.

Filmer och övrigt material länkas i klassrum under aktuellt material

Bedömning

Området kommer bedömas utifrån praktiska övningar där du får visa hur du på olika sätt kan delta i volleyboll och boxercise.

Återkoppling.

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • Lärandematris efter områdets avslut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.
  Idh  E 9
 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser relativt väl till syftet med aktiviteterna.
  Idh  C 9
 • Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser väl till syftet med aktiviteterna.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Volleyboll - år 8

Betygskriterier

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.
 • Idh   förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh  7-9   Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
 • Idh  E 9   Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.
 • Idh  C 9   Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser relativt väl till syftet med aktiviteterna.
 • Idh  A 9   Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser väl till syftet med aktiviteterna.
Till viss del
Relativt väl
Väl
Slag
Jag använder ibland baggerslag och fingerslag vid rätt läge.
Jag använder mig oftast av baggerslag och fingerslag vid rätt läge.
Jag använder mig av baggerslag och fingerslag vid rätt läge.
Serve
Jag kan serva igång spelet om jag får stå närmare nätet.
Jag kan oftast serva igång spelet från rätt ställe.
Jag kan serva igång spelet från rätt ställe.
Rörelse på planen
Jag rör mig lite grann och når bollarna ibland.
Jag är rör mig ganska ofta och når ganska många bollar.
Jag rör mig och når de flesta bollarna.

Idh
Boxercise - år 8

Kunskapskrav

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  7-9   Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
 • Idh  E 9   Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.
 • Idh  C 9   Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser relativt väl till syftet med aktiviteterna.
 • Idh  A 9   Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser väl till syftet med aktiviteterna.
Till viss del
Relativt väl
Väl
Grundslag
Du utför några av grundslagen på ett tekniskt korrekt sätt, utan ratt skada dig eller någon annan.
Du utför de flesta grundslagen på ett tekniskt korrekt sätt, utan att skada dig eller någon annan.
Du utför de olika grundslagen på ett tekniskt korrekt sätt, utan att skada dig eller någon annan.
Kombinationer
Du kan utföra slagen var för sig.
Du kan utföra kombinationer av slag med ganska bra flyt.
Du kan utföra kombinationer av slag med bra flyt.
Energi
Du utför varje övning med tillräcklig energi i förhållande till din partner.
Du utför varje övning med ganska bra energi i förhållande till din partner.
Du utför varje övning med mycket energi i förhållande till din partner..