Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 5: Engelska: Pedagogisk planering Unit 2

Skapad 2020-06-15 11:27 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 5 Engelska
Mall för Tornhagsskolan F-9

Innehåll

 

 

Engelska

 

  Klass:  5                                                                                                Termin: HT20

 


Studiematerial:

 • ·     
  Skills textbook 5: s.30-49
 •      Skills workbook 5: s. 36-64

 

Arbetssätt:

 • Genomgång av texter 
 • Genomgång av grammatiska regler: present tense-past tense (be), present tense-past tense (-ed), Irregular verbs. 
 • Övningar i workbook kopplade till texter och grammatiska genomgångar  
 • Hörförståelseövningar
 • Utöka ditt ordförråd genom bland annat glosförhör

 

Bedömning:

·       Du skriver en faktatext där du söker information på internet

·    Du visar att du förstår texterna vi läser genom att vara delaktig under diskussioner samt genom att svara på frågor om texterna i din workbook.  

·    Du tränar på din hörförståelse med fyra hörförståelseövningar. 

 

Lycka till!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: