Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - i hemmet och som konsument

Skapad 2020-06-15 11:35 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Innehåll

Planering:

v. 11 introduktion + film klimatresan - Sverige koldioxidbantar 36 min

v. 12 Instuderingsfrågor, film: Brasiliens skövlade regnskog 18 min

v. 13 Långfredag

v.14 Påsklov

v.15 Repetition, genomgång av plugghäftet - vad känns svårt?

v. 16 Prov 

 

Hållbarhet är ett hett ämne i samhällsdebatten på en global nivå och vi ska djupdyka ner i den och tillägna oss mer

kunskaper inom ämnet.

 

Vi lär oss om hur vi kan leva på ett hållbart sätt genom att göra medvetna val i hemmet och när vi konsumerar.

 

Vi kommer att se en del filmklipp ur SVT:s serie klimatresan och lära oss mer om avfall/källsortering, miljömärken, produktion av olika livsmedel

och hur vi konkret kan ändra vår livsstil till att bli mer klimatsmart.

 

Denna gång kommer dina kunskaper bedömas på ett skriftligt prov vecka 16

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
    Hkk  E 9
  • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
    Hkk  E 9

Matriser

Hkk
Hållbar utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa, ekonomi och miljö
Förmågan att göra aktiva val med hänsyn och medvetenhet till hälsa, ekonomi och miljö
Du väljer och ger enkla motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
Du väljer och ger utvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
Du väljer och ger välutvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Hållbar utveckling
Förmågan att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan ge tips på val och handlingar som kan påverka den hållbara utvecklingen i en positiv riktning. Du kan göra enkla jämförelser mellan olika alternativ.
Du visar förståelse för sambandet mellan konsumtionsval och handlingars påverkan och kan ge exempel på konsekvenser av dessa när du jämför olika alternativ.
Du kan resonera ur ett globalt perspektiv, ge exempel och resonera i flera led gällande konsekvenser för den hållbara utvecklingen av de handlingar och val vi gör när vi t.ex. handlar eller är i hemmet.

Hkk
Utvärdering av arbetsprocess och resultat

Utvärdering av arbetsprocess och resultat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan göra enkla kopplingar och visar viss förståelse för vad ditt resultat beror på och kan göra en enkel värdering av din egen insats
Du gör kopplingar och visar förståelse för hur dina handlingar kan ha påverkat ditt resultat. Du kan komma med konkreta förslag hur du kunde gjort istället eller motivera varför det blivit bra.
Du gör kopplingar och visar förståelse för hur dina handlingar kan ha påverkat ditt resultat. Du använder relevanta begrepp. Du kan komma med konkreta förslag hur du kunde gjort istället eller motivera varför det blivit bra och är analserande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: