Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6 Teknik: hållfasthet och konstruktion

Skapad 2020-06-15 11:55 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 6 Teknik
Hur ska man bygga och vilka material ska man använda för att en konstruktion ska vara hållbar? Vi läser, diskuterar och konstruerar.

Innehåll

 

 

Teknik

 

  Klass: 6B                                                                                                Termin: ht 2020

 Arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Läsa och skriva texter som handlar om teknik
 • Diskussioner
 • Filmer
 • Praktiskt arbete med konstruktion
 • Ritteknik

 

Studiematerial:

 • Läroboken
 • Filmer på Studi.se
 • Elevspel

 

Bedömning:

 • Din delaktighet under lektioner
 • Din förmåga att planera och genomföra konstruktionsarbete
 • Skriftligt prov
 • Ritning

Lycka till!

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: