Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning vårterminen år 1

Skapad 2020-06-15 11:58 i Björkåsskolan Grundskolor
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsstöd i taluppfattning vårterminen i årskurs 1

Innehåll

 

 

 

Matriser

Ma
Muntliga uppgifter

Påväg att nå förväntade kunskaper för vårterminen åk 1
Förväntade kunskaper för vårterminen år 1
Talraden
Jag räknar till 50
Jag räknar till 100.
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 9 och räkna till 20)
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 26 och räkna till 40).
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 195 och räkna till 220)
Jag kan räkna nedåt från 10 (stoppa vid 0)
Jag kan räkna nedåt från 15 (stoppa vid 0)
Jag kan räkna nedåt från 71 (stoppa vid 57).
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10)
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-100)
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-300)
Jag vet vilket tal som kommer före(talområde 1-10)
Jag vet vilket tal som kommer före(talområde 1-50)
Jag vet vilket tal som kommer före(talområde 0-300)
Jag kan hoppa 10-hopp (10-50) Prövas vt åk 1
Jag kan hoppa 10-hopp (0-100)
Jag kan hoppa 10 -hopp och börja på 12 (till 62)
Antalskonstans
Att veta att antalet är detsamma även om det sprids ut.
Jag kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats
Subitisering/
Att se antal utan att räkna
Jag kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (5 och 6)
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (11)
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18)
Namnge tal/kombinerar siffra och bild
Jag kan namnge de tal som min lärare pekar på (0-10)
Jag kan namnge de tal som min lärare pekar på (10-100), (11-20)
minskning/skillnad
Jag kan och förstår med hjälp av föremål hur jag minskar med 1 eller 2 (0-10) prövas vt åk 1
Jag kan och förstår med hjälp av föremål hur jag minskar med 1 eller 2.(0-20)
Jag kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse. (0-20)
Fler/färre
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 6)
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 13)
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 15)
Uppdelning av tal
Jag kan dela upp 5 föremål på fler sätt
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 7-10)
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 10-19)
Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få om vi delade på 10
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (6, 5, 4)
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (12, 50, 100, 15)

Ma
Skriftliga uppgifter åk 1

Påväg att nå förväntade kunskaper för vårterminen år 1
Förväntade kunskaper vårterminen åk 1
Antal
Jag kan räkna saker och para ihop med rätt antal
.
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-10).
Jag kan talens grannar (0-15)
Jag kan talens grannar (0-200)
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom området 0-10
Jag kan storleksordna tal inom området 0-50
Jag kan storleksordna tal inom området 0-300
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Beräkna
Additon, subtraktion, multiplikation
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-6
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med multiplikation
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-15
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-50
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10)
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: