👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragens mål för barns inflytande och delaktighet vt 2021

Skapad 2020-06-15 12:12 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Kort beskrivning av vårt mål.
Förskola
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen” (lpfö, 2018 s.16).

Innehåll

 Barns inflytande och delaktighet

 

Avdelningens mål: 

 

 Att barnen skall få möjlighet att utveckla sin självkänsla där de har rätt till, och uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter, oavsett andras. Vi vill utforma en tillåtande miljö där barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsvariation.

 

 

Metod:

Att skapa en tillåtande atmosfär och möta barnen på deras nivå. Att ha ett inlyssnande förhållningssätt.