👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Timotejs mål för omsorg, utveckling och lärande ht 2020 och vt 2021

Skapad 2020-06-15 12:13 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Kort beskrivning av vårt mål.
Förskola
”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet” (lpfö, 2018 s.13).

Innehåll

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Avdelningens mål: Vi vill att barnen skall utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga genom att ge dem möjlighet att prova på olika aktiviteter och material.

Kriterier : Vi sätter ord på barnens lärande, uppmuntrar och berömmer dem när de klarat något nytt. När barnen själva vill, tar vi bilder och filmer som de sedan kan titta på.

Metod: Vi kommer att utmana barnen och låta dem prova mycket själva och på så sätt se sin egen utveckling och sitt lärande.

 Med hjälp av ”Daniel Tiger och hans vänner” har vi tänkt inspirera barnen till att lära om naturkunskap, matematik, teknik, rörelse, språk, skapande och musik.

 

Dokumentation:

Vi pedagoger för kontinuerligt anteckningar om barnens individuella utveckling, med hjälp av Unikum och utvärderar vår verksamhet varje vecka på vår gemensamma planeringstid. Barnen följer sitt lärande genom bilder, filmer, deras teckningar på väggen och andra konstverk i glasskåpet i hallen. Föräldrarna kan följa barnens lärande genom Unikum, bilder under läroplanens mål i hallen och genom utvecklingssamtalen.